Person med blå jacka och grå byxor sitter utomhus med telefon i handen
Artikel från Röda Korsets Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Informationen på webben om coronaviruset i början av pandemin var bristfällig på många håll i världen, visar en forskningsgenomgång.

– Efter coronavirusets utbrott var adekvat information av yttersta vikt. Allmänheten använde webben i stor utsträckning för att läsa information om pandemin och sjukdomen, vilket placerade ett stort ansvar på dem att förhålla sig källkritiskt, säger Susanne Georgsson, professor och rektor vid Röda Korsets Högskola.

Susanne Georgsson och kollegor har gjort en systematisk genomgång av forskning om den coronainformation som fanns på webben under det första året av pandemin.

De granskade studierna har tittat på läsbarheten, innehållet och kvaliteten på informationen om det nya viruset. Totalt undersökte studierna 2 654 webbsidor eller videor.

Ung man tittar ned på sin telefon, utomhus

Låg kvalitet på webbsidor

Majoriteten av studierna rapporterade otillräckligt innehåll och låg kvalitet på pandemiinformationen, konstaterar forskarna. Läsbarheten var generellt mycket lägre än den rekommenderade nivån.

– Det fanns också stora variationer i kvaliteten, där de flesta webbsidor klassificerades som dålig eller måttlig kvalitet, säger Tommy Carlsson, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola.

Fyra studier angav också att det fanns webbsidor med felaktiga påståenden.

– Resultatet av vår studie illustrerar att otillräcklig och inadekvat information om covid-19 var ett problem i många delar av världen under början av pandemin, säger Tommy Carlsson.

Insatser behövs

Att människor fick bra och korrekt information var sannolikt särskilt viktigt i början av pandemin, eftersom det för många innebar en ny och okänd situation, menar forskarna. De önskar att framtida forskning tar itu med de kvalitetsbrister som forskningen belyser.

– Det behövs tydliga insatser som syftar till att förbättra kvaliteten på informationen som finns tillgänglig på webben. Vi behöver dra lärdom av hur det var under början av pandemin så att vi förbättrar och utvecklar adekvata, lämpliga sätt att förmedla hälsorelaterad information i framtiden, säger Tommy Carlsson.

Vetenskaplig artikel:

Quality of web-based information about the coronavirus disease 2019: a rapid systematic review of infodemiology studies published during the first year of the pandemic (Jenny Stern, Susanne Georgsson och Tommy Carlsson), BMC Public Health.

Kontakt:

Tommy Carlsson, docent, barnmorska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola
tommy.carlsson@rkh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera