händer som vilar på handtaget till en käpp
Artikel från Vetenskap och Hälsa

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilka är de tidiga tecknen på att en gammal människa förmodligen är på väg att dö? Det är inte alla som känner till det, inte ens alla som jobbar på särskilda boenden för äldre personer. Det visar en avhandling från Lunds universitet.

Distriktssköterskan Helene Åvik Persson har skrivit en avhandling om palliativ vård av äldre personer. Hon valde att undersöka personalperspektivet, säger hon.

– Förförståelsen hade jag ju som distriktssköterska. Jag har jobbat både på särskilt boende och i hemsjukvård. Jag har sett hur oerfaren och, för den äldre, okänd personal sätts hos en person som snart ska dö.

Helene Åvik Persson vittnar om en vanlig mentalitet på särskilda boenden om att “inte prata om döden”. Det blir istället den äldre själv som lyfter på locket: ”Nu är det nog snart dags”.

Lätt att missa de tidigaste tecknen

Hög ålder och olika sjukdomstillstånd gör att gamla människor som bor på särskilda boenden ofta har komplexa vårdbehov.

Denna komplexitet gör det svårare för personal att upptäcka tidiga tecken på att en äldre människa snart ska dö, menar Helene Åvik Persson.

I sin forskning har hon intervjuat boendepersonal, med flera olika professioner, om vilka erfarenheter de har av de tidiga och sena tecken som föregår döendet.

De sena tecknen var väl kända, visade det sig.

– Ja, dem kunde de som ett rinnande vatten: den äldre slutar äta, blir sängliggande, ger sämre kontakt och så vidare. Men när vi frågade efter tidiga tecken blev de helt ställda, säger Helene Åvik Persson.

Personalen hade inte övat upp det sättet att tänka, säger Helene Åvik Persson. Men gruppdiskussioner i forskningsarbetet ledde till att personalen reflekterade mer över tidiga tecken – som att en person blir mindre social och går in i sig själv. Andra tecken på att döden närmar sig kan vara att personen sover mer och blir lättirriterad. Vissa börjar också gå igenom sitt liv ända från barndomen.

Sådana tidiga tecken på döende missas lätt av boendepersonalen, visar Helene Åvik Perssons avhandling.

Utbildning gav mer kunskap

I forskningsarbetet undersöktes också personalens erfarenheter efter en tio timmar lång utbildning i palliativ vård. Enkätsvar från nästan 300 anställda på särskilt boende visar att de efter utbildningen har bättre erfarenheter av att ge palliativ vård vad gäller symtomlindring, bemötande samt samtal och stöd.

– Det behövs ökad kunskap hos personal i särskilt boende om döendet hos äldre personer, och begreppet palliativ vård behöver integreras redan när de äldre flyttar in, säger Helene Åvik Persson.

Avhandling:

Implementation of knowledge-based palliative care at nursing homes: The professionals’ perspective, Helene Åvik Persson.

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera