Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Attraktiva kvinnor tycks ha en fördel vid studier på universitet, men då gäller det att vara på plats. Vid distansundervisning påverkas resultaten negativt.

En ny studie vid Ekonomihögskolan i Lund visar att vackra kvinnliga studenters betyg försämrades när undervisningen skedde digitalt under pandemin.

Utseende-effekten syntes mest i ämnen där lärare och studenter vanligtvis lär känna varandra, till exempel kurser som innebär ett samspel mellan lärare och studenter i en fysisk miljö.

De manliga studenternas studieresultat förblev oförändrade under samma omständigheter. Enligt studien kan detta förklaras med att deras betygsättning inte är beroende av utseendet på samma sätt. Båda studentgrupperna hade röstats fram som attraktiva av en jury.

Varför tror du att lärarna gav de kvinnliga vackra studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats men sämre betyg då undervisningen var digital?

– De flesta lärarna är män, så det är rimligt att de huvudsakligen diskriminerar till förmån för de attraktiva kvinnorna. Å andra sidan gav även kvinnliga lärare de snygga kvinnorna högre betyg, men inte i samma utsträckning, säger doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund.

Så mättes skönheten

300 studenter ingick i studien. Juryn bestod av 74 personer i samma ålder. De delades in i två grupper som värderade utseendet på studenterna, som då fick 37 omdömen var. Resultatet jämfördes sedan med studenternas betyg både före och under pandemin.

Tidigare forskning har visat att personer som ser bra ut tillskrivs andra positiva egenskaper som de inte nödvändigtvis har, till exempel intelligens.

– Så möjligen kände de kvinnliga lärarna igen sig lite i de attraktiva kvinnorna. Och det är välkänt att vi människor behandlar dem som är lika oss själva bättre än övriga, säger Adrian Mehic fortsätter:

– När undervisningen senare bedrevs på distans kunde inte lärarna se studenternas utseende på samma sätt som när undervisningen var på plats. Dessutom finns det mindre möjligheter till interaktion mellan studenter och lärare vid digital undervisning. Detta resulterade i lägre betyg.

Studien anmäld till etiknämnd – men forskaren frias

Forskningsstudien har väckt stort intresse – men även mötts av kritik. Bland annat har studenter, som fick sina utseenden och betyg granskade, ifrågasatt tillvägagångssättet i studien. De är kritiska till att de varken haft kännedom om studien eller gett sitt medgivande.

Forskaren anmäldes därför till Nämnden för utredning av avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet. I februari 2022 friades forskaren. Enligt nämnden strider inte studien mot etikprövningslagen och de data som samlades in om studenterna är inte känsliga personuppgifter.

Studie:

Student beauty and grades under in-person and remote teaching , Economics Letters.

Kontakt:

Adrian Mehic, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera