Två äppen hängande från äppelträd, i motljus
Bild: Brian Wegman, Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett ämne från äppelträdets bark skulle kunna förändra den vanligaste dialysbehandlingen i hemmet, enligt en ny studie. Ämnet blockerar celler från att ta upp glukos från dialysvätskan, vilket bland annat skulle kunna förhindra att patienter ökar i vikt av behandlingen.

Njurarna filtrerar upp till 180 liter vätska varje dygn och renar blodet från farliga slaggprodukter.

Vid njursvikt brister reningsfunktionen och vid svår njursvikt krävs dialys. Drygt 4000 personer i Sverige och uppskattningsvis 2,8 miljoner människor världen över är beroende av dialys. Det är en krävande behandling, ofta med långtidssjukskrivning som följd. Med njursvikt och dialys följer också en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket drabbar omkring två tredjedelar av dialyspatienterna.

hand håller i en plastmodell av en njure
Modell av en njure. Bild: Robina Weermeijer, Unsplash.

Vissa gör dialysen hemma

Det finns två former av dialysbehandling. Dels bloddialys, som främst görs på sjukhus, dels påsdialys som görs via bukhinnan och som kan göras hemma, av patienten själv.

Carl Öberg, forskare inom njurmedicin vid Lunds universitet och ST-läkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus, har under många forskat för att utveckla effektivare behandling för patienter med påsdialys.

– För att kunna dra ut vätska från blodet behöver man skapa osmos, en slags vattentransport, som sker genom att man tillsätter hög koncentration av glukos i dialysvätskan som därmed kan suga åt sig vatten från blodet, säger Carl Öberg.

Krux: Kroppen får mycket glukos

Ett problem är att patienten absorberar stora delar av glukosen – i vissa fall upp till 20 procent av sitt dagliga kaloriintag.

Följden blir att vattenborttagningen blir mindre effektiv eftersom glukos försvinner från dialysvätskan. Dessutom går patienten ofta upp i vikt.

Äppelträds-ämne blockerar

Tidigare har man trott att glukos transporteras mellan celler, men Carl Öbergs forskargrupp publicerar nu en studie på råttor som visar att glukosen även tas upp i cellernas glukoskanaler.

Genom att blockera dessa kanaler med floretin, ett ämne som kommer från äppelbark, kunde forskarna i studien minska glukosupptaget med 30 procent. Därmed förbättrades även vattenborttagandet med 50 procent.

– Uppfattningen att glukos transporteras mellan cellerna har tidigare varit ett paradigm. Ingen hade kunnat tro att det skulle kunna vara på något annat sätt, säger Carl Öberg.

Nästa steg blir att testa detta på människor.

Fler skulle kunna få dialys hemma

Under covid-19-pandemin har fler dialyspatienter uppmärksammat fördelarna med påsdialysen eftersom den genomförs hemma. Det har skett en kraftig ökning av dessa patienter, enligt Carl Öberg.

Och många av dem som behöver dialys skulle kunna få den hemma, menar han.

– Behandlingen är inte lika dyr som bloddialys, som kostar över en halv miljon kronor per patient och år. Med samma budget kan man alltså behandla många fler patienter.

Vetenskaplig studie:

Phloretin Improves Ultrafiltration and Reduces Glucose Absorption during Peritoneal Dialysis in Rats (Karin Bergling, Giedre Martus och Carl M. Öberg), Journal of the American Society of Nephrology.

Kontakt:

Carl Öberg, forskare inom njurmedicin vid Lunds universitet, läkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus
carl.oberg@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera