Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Pandemin förändrade förutsättningarna för turistnäringen och i framtiden kommer vi kunna se en hybridisering av turismerbjudandet där VR, virtuell verklighet, blandas med upplevelser i verkliga livet.

Studien är gjord av Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Han tror att resultaten kan användas av turismföretag och offentliga beslutsfattare för att förstå hur branschen kommer att se ut om några år.

Covid-19-pandemin slog hårt mot turismnäringen. Det är en bransch som sedan pandemins inledande skede plågats av osäkerhet, vikande siffror och uppsägningar. Många forskare spår att återhämtningen kommer ta längre tid än för samhället i övrigt. Den chock som pandemin innebar spås också leda till permanenta förändringar.

– Vår turism har förändrats i grunden. För att möjliggöra återhämtning och möta de utmaningar som förändringarna innebär är det viktigt att förstå vilka de är och vad de innebär, säger Danilo Brozovic.

Fem transformationsområden

I en nyligen publicerad forskningsartikel redogör Danilo Brozovic tillsammans med sin kollega Hiroaki Saito från Ritsumeikan Asia Pacific University för fem områden som kommer förändras, fem transformationsområden.

De fem identifierade områdena är:

  1. accelererad digitalisering,
  2. mer flexibla affärsmodeller,
  3. förändringar inom strukturen av mänskliga resurser,
  4. reserestriktioner och
  5. ökad risk- och krisberedskap.

I artikeln redogör de bland annat för hur branschen anpassades till dessa förändringar och vilka utmaningar varje transformation innebär samt ger några praktiska rekommendationer.

Japansk körsbärsblom avnjuts i VR

Ett av de transformationsområden som forskarna tror kommer ha störst påverkan på branschen och innebära störst möjligheter är accelererad digitalisering. Det är också ett område som påverkar de andra transformationsområdena, till exempel i form av nya affärsmodeller och behov av ny typ av IT-kompetens.

VR står för Virtual Reality eller virtuell verklighet på svenska. Det handlar om datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dem. Till exempel kan man uppleva VR med VR-glasögon som i realtid visar bilder av en datorbaserad modell av miljön. VR-glasögonen känner av åt vilket håll man riktar blicken, och visar då bilder av modellen i motsvarande riktning. Det innebär att man kan betrakta modellen från olika håll genom att t ex vrida eller luta på huvudet.

Källa: Wikipedia

De flesta länder som bekämpade pandemin rekommenderade isolering och tvingade verksamheter att hålla stängt. När turismen i det verkliga livet (IRL) minskade erbjöd onlineturismen ett substitut. Till exempel erbjöd Tourism Australia virtuella live-turer på Youtube och Japansk körsbärsblom kunde erbjudas via VR-teknik. Samtidigt ökade hybridturismen, en blandning av IRL och onlineupplevelser. Ett exempel är Japans största varuhus, Isetan Shinjuku, som erbjöd virtuell sightseeing i Tokyo och virtuell shopping i butikerna med hemleveranser av varor köpta i VR.

Forskarna argumenterar för att virtuell turism kommer bli mer accepterad i takt med att VR-tekniken utvecklas. Turismbranschen kommer därför behöva ta sig an tekniska utmaningar och mer komplexa former av försäljning och partnerskap med fler aktörer inblandade. Något forskarna kallar en hybridisering av turismerbjudandet.

– Förändringen kräver att man integrerar digitala, tekniska lösningar i turismföretagens verksamhet och att man främjar turismupplevelser online i icke-traditionella distributionskanaler, säger Danilo Brozovic.

Turismbranschen står inför stora utmaningar

Den accelererande digitaliseringen är en av utmaningarna men i tillägg till det ser forskarna att branschen också blivit mindre attraktiv för arbetskraft eftersom pandemin gör att det den nu uppfattas som mindre stabil. Hemester har blivit mer populärt och branschen måste nu även utveckla nya krisberedskapskompetenser.

– Alla dessa utmaningar innebär högre kostnader, vilket kan bli problematiskt eftersom de flesta företag inom branschen, globalt sett, är små och medelstora företag med begränsade resurser. Ur den aspekten har olika former av offentligt stöd till företag inom branschen varit avgörande, säger Danilo Brozovic.

Även om covid-19-pandemin hade en betydande negativ inverkan på turismnäringen har förändringarna och anpassningarna också skapat möjligheter menar han.

– Våra resultat visar att förändringarna inte nödvändigtvis är negativa eftersom de också innebär många möjligheter. Hybridturism och VR är exempel som kan leda till förbättringar och skapa nästa generations turistföretag, säger Danilo Brozovic.

Vetenskaplig artikel:

The Impacts of Covid-19 on the Tourism Sector: Changes, Adaptations and Challenges., Tourism.

Där finns de fem transformationsområdena listade med sina utmaningar, förväntade anpassningar i branschen och en hel del praktiska tips.

Kontakt:

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, danilo.brozovic@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera