Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vår planet har blivit alltmer sårbar som ett resultat av jordbrukets expansion och andra mänskliga aktiviteter. Och finansiella aktörer med verksamhet i utsatta områden som Amazonas spär på riskerna ytterligare, visar en klimatrapport.

Investerare driver jorden farligt nära de så kallade tippningspunkterna* där de klimatmässiga följderna för Amazonas regnskog, stora inlandsisar, korallrev och delar av golfströmmen inte går att förutse. Det visar en ny klimatrapport som togs fram inför klimatmötet Stockholm+50 i början av juni i år.

– Grunden för finansiell stabilitet är en stabil planet. Ändå fokuserar banker och finansinstitut nästan uteslutande på klimatrelaterade risker för företags balansräkningar, inte på risker för planetens ekologiska system. Nu behöver dessa finansjättar vakna upp, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

* Tippningspunkter

En tippningspunkt är en kritisk och oåterkallelig brytpunkt. Inom klimatvetenskapen innebär detta en förändring i klimatsystemet som är så stor att jämvikten ändras tvärt. Även om orsaken till förändringen försvinner är det för sent att återgå till det ursprungliga tillståndet. En tippningspunkt kan vara att en havsström ändrar riktning eller att permafrosten tinar så mycket att växthusgaser frigörs. Forskare har hittills identifierat  upp till 15 olika tippningspunkter.
Källa: Wikimedia

Utarmad biosfär och ökade risker

Rapporten sammanfattar den senaste forskningen om mänsklig påverkan på planeten. Resultaten visar att planeten blivit alltmer sårbar som ett resultat av jordbrukets expansion och andra mänskliga aktiviteter – något som blivit allt tydligare under de 50 åren som passerat sedan FN:s första miljömöte.

Detta har lett till en utarmad biosfär med ökade risker för både människor och miljö.

Människans påverkan på miljön

I rapporten konstateras att mänskliga aktiviteter har förändrat:

  • Minst 70 procent av planetens landyta
  • Cirka 85 procent av våtmarkerna
  • Över 66 procent av haven.

Och människan dominerar allt mer:

  • Över 36 procent av jordens däggdjursbiomassa består av människor
  • Vår boskap utgör 60 procent av däggdjuren
  • Mindre än fyra procent är nu vilda djur

– Det måste gå att omdirigera kapital och förändra ekonomins spelregler för att öka planetens resiliens (motståndskraft) och minska risken för att passera farliga tippningspunkter, säger David Collste.

Fåtal finansaktörer med stort inflytande

Rapporten lyfter särskilt fram det tunga ansvar som vilar på ”sovande finansjättar”. Uttrycket står för ett fåtal stora finansaktörer som har mycket stort inflytande över ekonomiska verksamheter i till exempel Amazonas regnskog och andra så kallade ”tipping elements”, områden med avgörande betydelse för global klimatstabilitet.

Enligt nuvarande trender skulle till exempel de största institutionella investerarna Blackrock, State Street och Vanguard, kunna ha en sammanlagd röstandel på över 34 procent till 2028 och över 40 procent till 2038 i de företag som ingår i aktieindexet  Standard & Poor’s 500. Här ingår  500 stora börsnoterade aktiebolag i USA.

– Dessa investerare kommer att ha ett oproportionerligt stort ansvar för den framtida stabiliteten på vår planet och i våra samhällen, men hittills har ytterst få så kallade hållbara investeringar tagit itu med grundorsakerna till våra hållbarhetsproblem, säger Victor Galaz.

Rapporten uppmanar nu regeringar och finansinstitutioner att mer kraftfullt avveckla subventioner och investeringar till verksamheter som driver planetens viktiga ekologiska system mot tippningspunkter.

Rapport:

Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet – Stockholm +50 report (financetransformation.earth )

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera