Spindelväv i skogen
Artikel från Lunds universitet

Antalet insekter i Europa har minskat dramatiskt under de senaste decennierna. Men inte i fjällbjörkskogen i västerbottniska Ammarnäs. Här finns lika många spindlar och insekter som på 60-talet, visar en långtidsstudie.

Ammarnäs är en liten fjällnära ort i Sorsele kommun, naturskönt belägen på näset mellan Vindelälven och Tjulån. Här har forskare under 53 år kartlagt populationerna. Merparten av det vetenskapliga arbetet har varit inriktat på fåglar. Men sedan 1968 har även en insektsstudie bedrivits inom det så kallade LUVRE-projektet.

Forskarna har systematiskt räknat insekter på 24 000 björkskott under andra hälften av juni varje år, alltid på samma platser i fjällbjörkskogen utanför Ammarnäs. Och i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Insect Conservation and Diversity kan forskarlaget visa hur insektslivet utvecklats på platsen, år för år sedan 1968.

Varken fler eller färre insekter

– Vi kan se att variationen i antalet insekter och spindlar mellan olika år är stor, men över tid finns ingen säkerställd trend. Det har alltså vare sig blivit fler eller färre insekter i vårt undersökningsområde, säger Åke Lindström, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Varje år räknar forskarna i insekter på tusentals björkblad i skogen utanför Ammarnäs. Bild: Åke Lindström.

På sistone har det kommit flera forskningsrapporter som visat att antalet insekter i Europa, främst i jordbrukslandskapen, minskat dramatiskt under de senaste decennierna.

Den försämrade biologiska mångfalden, som bland annat är ett resultat av den globala uppvärmningen, oroar eftersom insekterna är viktiga för pollineringen av jordbruksgrödor och på längre sikt även vår möjlighet att föda en växande befolkning.

– Vi kan konstatera att de faktorer som bedöms stå bakom insektsförändringarna i det kontinentala Europa, så som intensivt jordbruk, kemikalier, klimatförändringar och ljusföroreningar, inte har varit lika framträdande i norra Sverige, säger Åke Lindström.

Insektsliv på plats med liten mänsklig påverkan

Den nya studien bidrar med en pusselbit till den komplexa helhetsbilden av hur våra europeiska insektssamhällen förändras och varför. Forskarna kommer att fortsätta sin studie i Ammarnäs för att kunna följa insektslivet på en plats som är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet.

– Det blir mycket intressant att fortsätta följa insektspopulationerna i Ammarnäs. Jag hoppas att vi kan driva detta unika projekt i ytterligare minst 50 år, säger Åke Lindström.

Förutom Lunds universitet har även Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum deltagit i studien.

Vetenskaplig artikel:

Arthropod populations in a sub-arctic environment facing climate change over a half-century: variability but no general trend. Insect Conservation and Diversity.

Kontakt:

Åke Lindström, professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, ake.lindstrom@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera