Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Prognosen vid prostatacancer är sämre för rökare. De har däremot en lägre risk att utveckla sjukdomen. Det visar en stor epidemiologisk studie från Lunds universitet.

Det är sedan tidigare känt att rökare har en ökad risk att drabbas av olika cancerformer, men de studier som undersökt detta samband vid prostatacancer har varit relativt få och ofta saknat klinisk information om prostatacancern.

En studie från Lunds universitet bidrar nu till en mer komplett bild av sambandet mellan rökning och risk för sjukdom och död i prostatacancer.

Rökare tycks mindre benägna att testa sig

Forskarna har utgått från fem svenska befolkningsstudier med självrapporterad information om mäns rökvanor.

Forskarna såg att under den tidsperiod som PSA-testning varit tillgänglig som del av en sedvanlig hälsoundersökning i vården har rökare överlag haft en minskad risk att drabbas av prostatacancer. Detta gäller endast för lokaliserad prostatacancer, vilket är den form som oftast upptäcks vid ett asymtomatiskt PSA-test.

– En trolig förklaring till att rökare har en lägre risk för prostatacancer kan bero på att dessa tycks mindre benägna att ta ett asymtomatiskt PSA-test. Däremot löper rökare en högre risk att dö i prostatacancer, vilket var något vi såg oavsett tumörstadium vid diagnos, alltså i samtliga former av prostatacancer, från lågrisk till metastaserad cancer, säger Sylvia Jochems, forskare vid Lunds universitet.

Viktigt att kartlägga varför prognos är sämre

Risken var cirka 20 procent högre bland rökare än bland män som aldrig rökt. Risken ökade ytterligare om rökarna även hade övervikt (BMI 25-30) eller fetma (BMI över 30). Forskarna menar att det nu är viktigt att kartlägga orsaken till att rökare har en sämre prognos vid prostatacancer.

– Vi behöver förstå mer om huruvida det är rökning eller andra riskfaktorer, såsom exempelvis sociodemografiska faktorer, som orsakar detta samband. En annan viktig fråga är om rökning i sig kan påverka effekten av den kliniska behandlingen vid prostatacancer, samt om prognosen skulle kunna förbättras av rökstopp efter en prostatacancerdiagnos, säger Tanja Stocks som forskar vid Lunds universitet.

Så gjordes studien om rökning och prostatacancer

Totalt inkluderades över 350 000 män i studien mellan 1974-2016. Männen har sedan följts genom flera årtionden med hjälp av flera nationella register, till exempel Nationella prostatacancerregistret, vilket bidrog med uppgifter på tumörform vid diagnos, orsak till upptäckt samt behandling.

Under tiden som forskningen genomfördes drabbades 24 731 av deltagarna av prostatacancer och 4 322 avled till följd av sjukdomen.

Totalt ingick 351 448 män i studien. Av dessa var 163 453 icke-rökare. 68 675 personer hade rökt tidigare och 119 320 var rökare.

Studien är ett samarbete med forskare vid Uppsala och Umeå universitet samt Innsbruck Medical University.

Vetenskaplig studie:

Smoking and Risk of Prostate Cancer and Prostate Cancer Death: A Pooled Study, European Urology .

Kontakt:

Tanja Stocks, forskargruppsledare vid Lunds universitets cancercentrum och docent i epidemiologi, tanja.stocks@med.lu.se

Sylvia Jochems, postdoktor och biträdande forskare vid Lunds universitets cancercentrum, sylvia.jochems@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera