Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Normalviktiga kan också få typ 2-diabetes. Genom att mäta BMI på ett nytt sätt kan man upptäcka personer som är i riskzonen.

Risken att utveckla typ 2-diabetes kan bland annat kopplas till livsstilsfaktorer som att människor rör för lite på sig och blir överviktiga.

Men omkring 20 procent av patienter med sjukdomen är normalviktiga, och det är viktigt att identifiera vilka individer med ett normalt BMI som är i riskzonen att få typ 2-diabetes.

Färre följdsjukdomar

En tidig upptäckt kan minska risken för vanliga komplikationer vid sjukdomen, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och njursjukdom. Ett internationellt forskarlag har undersökt om det går att hitta normalviktiga personer med ökad risk genom att mäta nivåerna av några av de metaboliter som är viktiga för ämnesomsättningen.

– I vår studie har vi identifierat en grupp individer som har ett normalt BMI, men som trots detta har överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning, säger Filip Ottosson, som forskar i metabolomik.

Sätta in förebyggande åtgärder

– Vi hoppas att forskningen kan användas för att identifiera människor med en dold risk att utveckla sjukdomen. Om vi kan fånga upp de här personerna innan sjukdomen bryter ut kan vi sätta in förebyggande åtgärder. Det skulle kunna spara stora kostnader för samhället eftersom typ 2-diabetes ofta leder till olika typer av komplikationer, säger Olle Melander, professor i internmedicin.

Forskarna har använt sig av maskininlärningsmetoder för att gruppera deltagare med olika metaboliska profiler och för att räkna ut risken för ett insjuknande. De följde upp vilka grupper som utvecklade typ 2-diabetes i befolkningsstudien “Malmö kost cancer” (MKC), där deltagare har följts under 20 år. Resultaten behöver bekräftas i en annan befolkningsstudie med liknande uppföljningstid och det behövs även studier som undersöker fler metaboliter.

Viktminskning hjälper inte

– Det här kan bli ett nytt sätt att screena för typ 2-diabetes och sätta in förebyggande åtgärder hos normalviktiga människor som är i riskzonen att få sjukdomen. Gruppen är inte hjälpt av att gå ner i vikt utan kan behöva andra åtgärder. På längre sikt är det möjligt att vi kan utveckla läkemedel som kan bidra till att sänka nivåerna för vissa metaboliter, säger Filip Ottosson, forskare inom metabolomik.

Så gjordes forskningen

Forskarna har mätt förekomsten av 108 olika sorters metaboliter, som är kopplade till insjuknande i diabetes, i blodprover hos 7 663 deltagare i tre olika befolkningsstudier i Sverige och Italien. Deltagarna placerades i fem olika grupper** beroende på deras metaboliska BMI. Personer med ett metaboliskt BMI som var fem BMI-enheter högre än deras vanliga BMI studerades särskilt ingående. Gruppen hade två gånger så stor risk att få typ 2-diabetes jämfört med individer som hade ett normalt BMI baserat på både vikt och ämnesomsättningen. 

Vetenskaplig artikel:

Metabolome-Defined Obesity and the Risk of Future Type 2 Diabetes and Mortality som publicerades i den vetenskapliga artikeln Diabetes Care.

Kontakt:

Filip Ottosson, forskare i metabolomik vid Statens serum institut (SSI) samt knuten till Lunds universitet, filip.ottosson@med.lu.se och Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, olle.melander@med.lu.se

**Fem grupper studerades

  • Individer med ett normalt BMI i förhållande till längd, vikt och ämnesomsättning.
  • Överviktiga individer kopplat till vikt, längd och ämnesomsättning.
  • Feta individer i förhållande till vikt, längd och ämnesomsättning.
  • Individer med ett normalt BMI kopplat till längd och vikt, men med överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning.
  • Individer med ett metaboliskt BMI som var lägre än deras BMI baserat på vikt och längd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera