Artikel från IFAU

Anställda på en arbetsplats har inte bara liknande utbildning utan ofta även liknande förmågor och egenskaper. Mönstret har blivit allt tydligare de senaste åren.

Olika företag efterfrågar olika typer av anställda. Det gör att de som jobbar på en arbetsplats inte bara har liknande utbildning, utan ofta även liknande förmågor och egenskaper som sina kollegor.

Forskare har följt män som mönstrade för militärtjänsten och som var födda mellan 1951 och 1981. Männen delades in i grupper utifrån sina kognitiva och sociala förmågor och utifrån sina poäng på mönstringen.

Delades in i specialister och generalister

Ungefär hälften av männen hade liknande kognitiva och sociala förmågor och de  kategoriserades som ”generalister”. Resten av männen hade framförallt sociala eller kognitiva förmågor och kategoriserades som ”specialister” av endera typen.

Forskarna såg var att olika grupper allt oftare jobbar på samma arbetsplats, specialister av olika typer jobbar oftare med varandra och de som har flerdimensionella förmågor jobbar oftare med varandra. Man såg också att generalisternas löner ökat mer än lönerna för dem som klassas som specialister.

Kan ha betydelse i gig-ekonomin

– Hur anställda och arbetsgivare är matchade med varandra och vad arbetsgivarna är villiga att betala för arbetskraft med olika förmågor är intressant, säger Oskar Nordström Skans, som är en av flera forskare bakom studien. Inte minst idag då arbetsgivaren, i och med den nya gig-ekonomin*, i större utsträckning kan köpa våra förmågor en och en och inte alltid som ett helt paket.

*Gig-ekonomi syftar på arbetstagare som tar tillfälliga uppdrag – gig – istället för att vara tillsvidareanställda.

– Vår forskning väver samman resultat som funnits i tidigare studier för att ge en mer samlad bild av hur arbetsgivarnas efterfrågan på förmågor har förändrats och hur det påverkar lönerna. Det tydliga mönstret att generalisternas löner ökat mer var dock nytt för oss.

Så gjordes forskningen:

  • Forskarna följer svenska män födda 1951–1981 som mönstrade för militärtjänsten.
  • Männen delades in i olika grupper utifrån hur de presterat i mönstringens olika delmoment.
  • Ungefär hälften av männen hade likartade kognitiva och sociala förmågor och dessa kategoriserades som ”generalister”.
  • Resten av männen, som alltså framförallt har förmågor i en av dimensionerna (kognitiva eller sociala), kategoriserades som specialister av endera typen.
  • Männen delades samtidigt upp i tre kategorier utefter hur höga sammanlagda poäng de fått vid mönstringen.

Publikation:

When workers’ skills become unbundled: Some empirical consequences for sorting and wages.

Kontakt:

Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet, oskar.nordstrom_skans@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera