Marinarkeologen Anders Gutehall, Visuell Arkeologi Norden, inspekterar botten vid Dyngö.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett tidigare helt okänt vrak har hittats utanför Fjällbacka. Analyser av träprover visar att det är det äldsta förlista skepp som påträffats i Bohuslän.
– Virket kommer från ekar som fällts mellan år 1233 och 1240, det vill säga för nästan 800 år sedan, säger marinarkeologen Staffan von Arbin.

Vraket från medeltiden har hittats vid Dyngö utanför Fjällbacka i Tanums kommun. Under hösten har Göteborgs universitet genomfört marinarkeologiska dykningar längs Bohuskusten. Syftet har varit att ta reda på mer om kända vrak på havets botten.

– Vi har samlat in träprover för åldersbestämning genom årsringsdatering – så kallad dendrokronologisk analys, säger Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Göteborgs universitet.

Skeppet var en kogg på 20 meter

Det var under det arbetet som marinarkeologerna stötte på vraket, som fått namnet ”Dyngökoggen”, utanför Fjällbacka. Den begränsade undersökning som gjorts av vraket visar nämligen att det rör sig om en så kallad kogg. Bottenborden är lagda kant i kant (kravell), medan sidoborden ligger omlott (klink). Skeppets bordläggning är dessutom tätad med mossa, vilket är typiskt för koggar. Det bevarade skrovpartiet är ungefär 10 meter långt och 5 meter brett.

– Ursprungligen bör dock skeppet ha haft en längd på uppemot 20 meter, tror Staffan von Arbin.

Marinarkeologen Staffan von Arbin studerar några upptagna träprover från vraket, träprover som nu har daterats till mellan år 1233 och 1240. Mosstätningen, som är så typisk för medeltida koggar, syns tydligt mellan bordplankorna.
Bild: Anders Säldemark

Skeppet byggdes med tyska ekar på 1200-talet

Analysen av träproverna visar att skeppet är byggt av ekar från nordvästra Tyskland.

– Virket kommer från ekar som fällts mellan år 1233 och 1240, det vill säga för nästan 800 år sedan, säger Staffan von Arbin.

Det är därmed det äldsta förlista skepp som påträffats i Bohuslän. Men hur hamnade det utanför Fjällbacka?

– Koggar omnämns ofta i skriftliga källor som rör det medeltida Hansaförbundet, men skepp av detta slag var vanliga under hela medeltiden i norra Europa, säger Staffan von Arbin. Han menar också att fyndet visar på Bohusläns betydelse som genomfartsled för den internationella sjöfarten under denna period.

Dessutom är detta en av de äldsta koggar som hittills påträffats i Europa.

Kogg på sigill från det medeltida Stralsund som dateras till år 1329. Även om avbildningen är nästan 100 år yngre än Dyngökoggen ger den en bra bild av hur koggarna kan ha sett ut. Bild: Wikimedia Commons

Den medeltida koggen har utsatts för brand

Varför skeppet förlist vet man inte i nuläget men det kan vara en spännande historia. Vid undersökningen av vraket har det framkommit tydliga indikationer på att skeppet utsatts för kraftig brand.

– Kanske blev skeppet utsatt för ett piratangrepp? Från skriftliga källor vet vi att Norges sydkust, inklusive Bohuslän, periodvis var hårt ansatt av pirater under medeltiden.

Men det kan också röra sig om en ren olyckshändelse – kanske en eldsvåda när skeppet låg i hamn. Eller blev skeppet sänkt i stridigheter av något slag? 1200-talets första decennier var en orolig tid i Norge, som Bohuslän då var en del av, med hårda interna stridigheter om den norska kronan.

För närvarande planeras inga fler undersökningar av vraket. Men förhoppningen är att i framtiden göra nya dykningar vid vraket för en mer noggrann undersökning. En sådan undersökning kräver dock, förutom Länsstyrelsens medgivande, en mer omfattande extern finansiering som inte finns i dagsläget. De analysresultat och iakttagelser som marinarkeologerna gjort, bearbetas nu inom ramen för en större vetenskaplig artikel.

Kontakt:

Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, staffan.arbin@gu.se
Dykningarna ingår i hans avhandlingsarbete som handlar om medeltidens maritima transportgeografi i Bohuslän.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera