Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer med psykos eller bipolär sjukdom löper markant ökad risk att bli inlagda på sjukhus och avlida i influensa, lunginflammation eller blodförgiftning. Det visar forskning från Umeå universitet.

– I vissa åldersgrupper har vi kunnat se en sexfaldigt ökad risk att dö i infektionssjukdomar för personer med bipolär sjukdom och psykossjukdom. Det gör att man borde diskutera om att sätta in mer förebyggande åtgärder för dessa grupper, säger Niklas Nilsson, en av forskarna bakom studien.

Studien omfattar hela Sveriges vuxna befolkningen och är baserad på dödsfall och sjukhusinläggningar under perioden 2018 – 2019. Forskarna tittade på hur stora andel av alla personer med psykossjukdom eller bipolär sjukdom som dog eller blev inlagda på sjukhus kopplat till influensa eller lunginflammation, jämfört med personer utan svår psykisk sjukdom.

Dubbelt så stor risk att dö i influensa

Man fann då att risken att avlida i influensa eller lunginflammation var dubbelt så hög för de svårt psykiskt sjuka jämfört med den övriga befolkningen. I åldersgruppen 40 – 59 år var risken för död sex gånger högre än för de icke svårt psykiskt sjuka.

Även risken att bli inlagd på sjukhus eller avlida i blodförgiftningssjukdomen sepsis studerades. Det visade sig att personer med svår psykisk sjukdom drabbades av betydligt fler sjukhusinläggningar och löpte 60 procent högre risk att dö i sepsis.

Psykisk sjukdom en riskfaktor i sig själv

Studien svarar inte på varför de svårt psykiskt sjuka löper denna kraftigt ökade risk att bli sjuka och dö i infektionssjukdomar. En möjlig delförklaring skulle kunna vara att psykiskt sjuka oftare också lider av andra underliggande kroppsliga sjukdomar och därför är skörare. Detta verkar dock inte alltid vara orsaken.
Även när forskarna tog hänsyn till riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom, var risken att dö i influensa eller lunginflammation fortfarande nästan tre gånger så stor för vissa svårt psykiskt sjuka som för befolkningen i övrigt.

– Utifrån våra resultat talar mycket för att svår psykisk sjukdom i sig bör ses som en stark riskfaktor för infektionssjukdom, säger Martin Maripuu, forskare i psykiatri vid Umeå universitet och projektledare till studien.

Ökad risk att dö i covid-19

I vintras kunde forskare i Umeå visa att svårt psykisk sjuka löpte ökad risk att dö i covid-19. Efter det var det flera länder som valde att prioritera denna grupp för vaccination.

– En slutsats är att det kanske är dags att prioritera de svårt psykiskt sjuka även vid vaccination mot säsongsinfluensa och mot lunginflammationsbakterien pneumokocker, säger Niklas Nilsson.

Läs mer: Bland äldre – 60 plus – med psykossjukdom och bipolär sjukdom är andelen döda i covid-19 nästan fyra gånger så stor, som hos psykiskt friska i samma ålder

Vetenskaplig artikel:

Increased Risks of Death and Hospitalization in Influenza/Pneumonia and Sepsis for Individuals Affected by Psychotic Disorders, Bipolar Disorders, and Single Manic Episodes: A Retrospective Cross-Sectional Study, Journal of Clinical Medicine..

Kontakt:

Niklas Harry Nilsson, forskningsassistent/AT-läkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/Östersunds sjukhus, niklas.nilsson@umu.se
Martin Maripuu, universitetslektor/överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/Östersunds sjukhus, martin.maripuu@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera