Ultraljudsundersökning av halskärl inom ramen för programmet Vipviza. Bild: Umeå universitet.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som fått se ultraljudsbilder på sina egna förkalkade halskärl lever sundare på lång sikt och minskar därmed risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. 

– Att lägga om livsföring och medicinera rätt för att undvika hjärtkärlsjukdom är ytterst en fråga om liv och död. Därför är det glädjande att konstatera att en så relativt enkel åtgärd som att se bilder på sina egna halskärl har en påtaglig effekt över tid, säger Ulf Näslund, professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Mer än 3 500 västerbottningar som har genomgått Västerbottens hälsoundersökningar har också deltagit i en av världens största randomiserade kontrollerade studier av visuell information om risk för hjärtkärlsjukdom, Vipviza – Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis.

Hälften av deltagarna fick ett brev med bild och grafik i färg från en ultraljudsundersökning av sina halskärl avseende åderförkalkning. De fick även information om att åderförkalkning kan bromsas eller till med gå tillbaka med förebyggande åtgärder samt ett uppföljande telefonsamtal med en sjuksköterska. Den andra hälften av deltagarna utgjorde kontrollgrupp och fick bara de rekommendationer och förebyggande behandlingar av hjärtkärlsjukdom som alla får inom ramen för Västerbottens hälsoundersökningar.

Exempel på besked till person som genomgått ultraljudskontroll av halskärl inom programmet Vipviza. Bild: Umeå universitet

Motivationen håller i sig över tid

Det har tidigare gått att se positiva resultat i interventionsgruppen, det vill säga de som fick se bilder av sina åderförkalkade halskärl. Det kunde dock befaras att de positiva effekterna skulle klinga av med tiden, vartefter minnesbilden förbleknade. Det är ett vanligt problem när det gäller förebyggande behandling, att motivationen till att följa råd är kortvarig och att man lätt faller tillbaka till gamla vanor. Men vid en uppföljande studie efter tre år framgår det nu att deltagarna i interventionsgruppen fortfarande har lägre riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom än kontrollgruppen.

De som hade fått se ultraljudsresultatet har efter tre år alltjämt både hälsosammare levnadsvanor med mindre bukomfång och bättre inställd medicinering med bland annat blodfettssänkande medicin än kontrollgruppen. Resultaten tyder också på att de röker mindre och har lägre blodtryck.

– Unikt med studien är att den inte fokuserar på nya läkemedel eller behandlingar, utan på det stora problemet, nämligen dålig följsamhet bland läkare och patienter till riktlinjer om hälsofrämjande levnadsvanor och förebyggande läkemedelsbehandlingar som var och en är mycket effektiva och billiga, förutsatt att de följs, säger Ulf Näslund.

Se filmen om Vipviza:

https://vimeo.com/340395438

Vetenskaplig artikel:

The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA randomized clinical trial, (Anna Bengtsson, Margareta Norberg, Bo Carlberg, Christer Grönlund, Johan Hultdin, Bernt Lindahl, Bertil Lindahl, Steven Nording, Emma Nyman, Patrik Wennberg, Per Wester, Ulf Näslund) American Journal of Preventive Cardiology.

Kontakt:

Ulf Näslund, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, ulf.naslund@umu.se
Margareta Norberg, forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, margareta.norberg@umu.se

Fotnot:

Läs mer om forskningsprojektet på Umeå universitets webbplats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera