Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Att få en skicklig arbetsförmedlare ökar den arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden påtagligt, visar en rapport från IFAU.

Forskarna vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har studerat 6 800 arbetsförmedlare och 1 600 000 arbetssökande 2003–2010. Sannolikheten för att lämna arbetslöshet inom 180 dagar ökade med cirka 3 procentenheter om den arbetssökande fick en förmedlare som är “bra” istället för “genomsnittlig”.

– I statistiska termer innebär bra ”en standardavvikelse bättre”, vilket vi bedömer är en relativt stor effekt, säger Jonas Cederlöf som är en av flera rapportförfattare.

Vad är då en ”bättre” arbetsförmedlare?

Resultaten visar att kvinnliga arbetsförmedlare presterar bättre än män och förmedlare med minst två års erfarenhet i yrket når bättre resultat än nyanställda. De arbetsförmedlare som träffar sina arbetssökande oftare än genomsnittet lyckas också bättre än andra.

– Att få en förmedlare som träffar sina arbetssökande ofta ökar sannolikheten att lämna arbetslöshet inom 180 dagar med ungefär 4 procentenheter, säger Johan Vikström.

Fördel med förmedlare av samma kön

Vem som är en ”bättre” arbetsförmedlare kan variera beroende på vem som söker arbete. Arbetssökande gynnas av att ha en förmedlare som har samma kön samt liknande utbildning och arbetslivserfarenhet som den arbetssökande själv. En förklaring till det senare skulle kunna vara att förmedlaren då har tillgång till ett bredare eller mer relevant kontaktnät och i och med det kan hjälpa den arbetssökande på ett effektivare sätt.

– Det har hänt en hel del på Arbetsförmedlingen sedan 2010, säger Martin Söderström. Det är dock troligt att faktorer som kännetecknade framgångsrika arbetsförmedlare då fortfarande är relevanta idag, och att de också är giltiga för personal hos fristående matchningsaktörer.

Arbetssökande efter födelsedatum

Rapportförfattarna utnyttjar att vissa arbetsförmedlingskontor fördelade arbetssökande till förmedlare utifrån de sökandes födelsedatum. Datumregeln gör att arbetsförmedlarna i genomsnitt får arbetssökande med likartade förutsättningar på arbetsmarknaden. Effekterna av förmedlarnas arbete går därmed att mäta på ett trovärdigt sätt.

Rapporten

IFAU Rapport 2021:13 Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare? är skriven av Jonas Cederlöf, University of Edinburgh och IFAU, Martin Söderström IFAU och Johan Vikström Uppsala universitet och IFAU. Och är en sammanfattning av Working paper 2021:9: What makes a good caseworker? 

Kontakt:

Jonas Cederlöf, forskare vid University of Edinburgh och IFAU, jonas.cederlof@ed.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera