Nyfödd bebis på sin mammas bröst.
Artikel från Karolinska Institutet

Mammor som testat positivt för corona riskerar att föda för tidigt – men sannolikheten att bebisen ska smittas är mycket liten. Det visar en studie av 90000 födslar under det första pandemiåret.

Forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur det går för nyfödda barn vars mammor testat positivt för corona (sars-cov-2) under graviditet eller förlossning.

Resultaten visar barnen i större utsträckning föddes för tidigt, men det var ytterst få som smittades med covid-19. Resultatet stöder de svenska rekommendationerna att inte separera mamman från barnet vid födseln.

21 barn testade positivt

Totalt föddes 2 323 barn av mammor som testat positivt för sars-cov-2 under det första pandemiåret (läs mer om forskningen längre ner). Cirka en tredjedel av mammorna hade testat positivt nära inpå eller strax efter förlossningen. Endast 21 barn (0,9 procent) testade själva positivt för sars-cov-2 någon gång under nyföddhetsperioden (de första 28 dagarna), majoriteten utan att uppvisa några symtom, och enstaka barn vårdades av andra orsaker än covid-19.

Resultaten visar något ökad sjuklighet hos nyfödda barn vars mödrar testat positivt för sars-cov-2, bland annat ökad risk för andningsrelaterade störningar. Sambanden kunde nästan helt förklaras av att kvinnor som testat positivt oftare fött barn före utsatt tid. Några direkta samband mellan moderns infektion och luftvägsinfektion eller lunginflammation bland barnen kunde inte ses.

Inte separera mamma och barn

Studien stöder de svenska rekommendationerna att barn till kvinnor som testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning inte rutinmässigt behöver separeras från mamman vid födseln. I många av världens länder genomför man en sådan separation som försiktighetsåtgärd, trots att evidens för åtgärden saknats.

– Att separera det nyfödda barnet från modern är ett stort ingrepp med negativa konsekvenser för både mammans och barnets hälsa som måste vägas mot eventuella fördelar. Vår studie tyder på att mor och barn kan vårdas tillsammans och att amning kan rekommenderas utan att öka risken för barnets hälsa. Det är positiva nyheter för alla födande kvinnor, deras barn och för personalen i förlossnings- och neonatalvården, säger Mikael Norman, professor i pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, och en av de ansvariga forskarna i studien.

Studien omfattar 92 procent av alla nyfödda

Studien omfattar 92 procent av alla nyfödda, närmare 90 000 födslar, i Sverige under det första pandemiåret (11 mars 2020 till 31 januari 2021) och har varit möjlig genom daglig rapportering till tre svenska register: Graviditetsregistret, Neonatalregistret och Smittskyddsregistret (SmiNet). SmiNet är ett anmälningssystem som Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter använder gemensamt för att övervaka de drygt 60 sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

– Genom att samköra de tre olika registren har vi kunnat följa och rapportera utfallen för de nyfödda i realtid, under både den första och andra vågen av covid-19, säger Mikael Norman.

Vetenskaplig artikel:

Association of Maternal SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy With Neonatal Outcomes.

Kontakt:

Mikael Norman, professor och överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, mikael.norman@ki.se, Bernice Aronsson, utredare och specialistläkare, Enheten för Vaccinationsprogram (EU-VP), Folkhälsomyndigheten, bernice.aronsson@folkhalsomyndigheten.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera