Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) löper ökad risk att själva drabbas. En studie på möss visar att foster som exponerats för hormonet adiponektin kan få bättre hälsa senare i livet.

PCOS är ett vanligt tillstånd och drabbar mer än var tionde kvinna. Tillståndet karaktäriseras av ökad mängd manligt könshormon, mensrubbningar, insulinresistens, fetma och svårigheter att bli gravid.

Anna Benrick berättar att orsaken till PCOS inte är klarlagd men miljön under fosterlivet, som exponering för manligt könshormon via mammans blod, tros vara en viktig faktor.

Det faktum att döttrar till kvinnor med PCOS löper en ökad risk att drabbas av PCOS talar för att fostermiljön kan spela en avgörande roll. Anna Benrick har tillsammans med sina kollegor undersökt hur hormonet adiponektin under fosterlivet kan påverka avkommans ämnesomsättning och hälsa i vuxen ålder.

– Vi upptäckte att förhöjda nivåer av adiponektin hos möss under graviditeten har positiva hälsoeffekter hos avkomman, som till exempel minskad fettmassa och bättre blodsockerreglering, säger Anna Benrick.

Programmerar fostret

Överviktiga kvinnor och kvinnor med PCOS har lägre nivåer av adiponektin under graviditeten, vilket kan kopplas till barn som föds stora för sin ålder. Dessa barn löper i sin tur större risk att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i vuxen ålder.

Studien visar att adiponektin-exponering under fosterlivet programmerar avkomman till en bättre metabol hälsa senare i livet. Avkomman har inte förhöjda nivåer av adiponektin som vuxna men har trots det mindre fettmassa och bättre blodsockerkontroll.

Öppnar för framtida läkemedel

– Det öppnar för möjligheten att ett framtida läkemedel som verkar via adiponektin skulle kunna ges till kvinnor som är överviktiga eller drabbats av PCOS för att skydda barnet mot de negativa hälsoeffekter som är kopplade till fetma och PCOS under graviditet, säger Anna Benrick.

Upptäckten skulle kunna hjälpa framtida generationer kvinnor som fötts av mödrar med PCOS till en bättre hälsa och öka deras chanser till att bli gravida. I en tidigare studie har Anna Benrick Benrick även visat att hormonet adiponektin har egenskaper som skulle kunna hjälpa kvinnor med PCOS genom att mildra symptomen.

Svårighet att bli gravid

PCOS innebär att kvinnan har många äggblåsor på ena eller båda äggstockarna och samtidigt ofta mycket testosteron i kroppen. PCOS ger inte alltid symtom, men de symtom tillståndet kan ge är bland annat att kvinnan sällan eller aldrig har mens, har mycket kroppsbehåring, finnar, lätt för att gå upp i vikt, upplever nedstämdhet och minskad sexlust, samt svårighet att bli gravid.

Källa: 1177.se

Vetenskaplig artikel:

Maternal adiponectin prevents visceral adiposity and adipocyte hypertrophy in prenatal androgenized female mice.

Kontakt:

Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde, anna.benrick@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera