Älg och jakthund. Bild: Jon M. Arnemo.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Jakt med löshund ökar älgens energiförbrukning, vilket på sikt kan öka risken för negativa effekter på kroppskonditionen. Men, om störningarna inte upprepas frekvent, verkar älgen kunna kompensera energiförlusten med att vila och använda mindre energi dagen efter jakt.

Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, och merparten av dessa jagas med hund. Genom att mäta hjärtfrekvens, kroppstemperatur och rörelser hos älgar under traditionell älgjakt med löshund har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet, Norge, kunnat se hur älgar påverkas av att jagas av hund.

Studien visar att älgens kroppstemperatur och hjärtfrekvens ökar när den jagas av hund. Den rör sig längre sträckor och snabbare än vanligt och vilar längre än normalt dagen efter.

– Jakt med hund ökar älgens energiförbrukning. Det gör att älgen får mindre tid att söka föda, vilket kan påverka älgens kondition om denna typ av störningar förekommer ofta, säger Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU.

Stressar inte upp sig i onödan

I viss mån tycks älgar ha vant sig vid hundar, visar studien. De stressar inte upp sig i onödan. Och alla älgar påverkas inte av jakten. De älgar som hade mindre än tio minuters kontakt med hund fick inte högre kroppstemperatur eller hjärtfrekvens. Stresspåslaget vid störningen då älghundarna följde efter älgarna gör att de förbrukar mer energi. De älgar som uppvisade tydlig stress vid jakttillfället var bra på att kompensera för det.

– De kompenserade för den ökade energiförbrukningen genom att vila och använda mindre energi dagen efter jakten. Om störningarna inte upprepas frekvent anser vi att älgen kan kompensera utan problem, säger Wiebke Neumann.

Älgen anpassar sig efter klimatet

I tidigare studier har forskarna visat att älgen anpassar sin energiförbrukning efter klimatet. Under vintern går älgen ner på sparlåga och sänker både kroppstemperatur och hjärtfrekvens för att klara sig. Hur kan jakt med hund då påverka älgen om den sker vintertid?

– En älg i god kondition efter en bra fodersommar har bra med kroppsreserver, så den klarar störningar under vintern om det inte sker ofta. Däremot kan tjurar efter brunsten och kalvar vara mer känsliga för störningar under vintern, eftersom de inte har så mycket fett lagrat. Men det är en sak vi måste studera mer, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

Ett varmare klimat stressar älgen

Men det är inte bara vintern som är problematisk. Älgen är värmekänslig, och i ett allt varmare klimat utsätts den för mer stress.

I många områden finns i dag flera klövviltsarter som jagas med hund. En ökad frekvens av jaktstörningar och högre temperaturer på grund av klimatförändringar kan sannolikt öka energiförbrukningen och därmed öka risken för negativa effekter på kroppskonditionen, menar forskarna.

– En slutsats är att vi behöver studera mer hur olika typer av hundanvändning påverkar klövviltet, säger Göran Ericsson.

Om studien

Studien har genomförts i Nordmaling, söder om Umeå, under åren 2017–2018. Åtta älgkor utrustades med en temperaturmätare i magen, en hjärtsensor under huden och ett GPS-halsband som visar älgens aktivitet. Försöken genomfördes med hjälp av lokala jaktlag. Även jakthundarna utrustades med GPS-halsband så att informationen från både hundar och älgar kunde koordineras.

Studien är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolen i Innlandet, Evenstad, Norge. Forskare från Minnesota och Århus deltog också.

Vetenskaplig artikel:

Physiological and behavioural responses of moose to hunting with dogs, (Anne Randi Græsli, Luc Le Grand, Alexandra Thiel, Boris Fuchs, Olivier Devineau, Fredrik Stenbacka, Wiebke Neumann, Göran Ericsson, Navinder J Singh, Timothy G Laske, Larissa T Beumer, Jon M Arnemo, Alina L Evans), Conservation Physiology, Volume 8, Issue 1, 2020.

Kontakt:

Wiebke Neumann Sivertsson, forskare, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå, wiebke.neumann@slu.se
Göran Ericsson, professor, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå, goran.ericsson@slu.se

Om jakt med hund

  • Hur jakt får bedrivas finns reglerat i jaktförordningen.
  • Jakthund som förföljer älg får användas under perioden 21 augusti till 31 december, eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
  • Jakt med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.
  • Vid speciella situationer eller om det behövs till skydd för viltet kan länsstyrelsen meddela föreskrifter om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter exempelvis älg. Sådan speciell situation skulle kunna vara väder eller snöförhållanden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera