Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kraftig påverkan på luktsinnet är en viktig markör för covid-19, enligt en stor internationell studie det enskilt tydligaste symptomet på covid-19. Personer som skattar sitt luktsinne till 0–2 på en skala 0–10 är med stor sannolikhet drabbade av covid-19.

Som enskilt symptom är förändring i lukt och smak det tydligaste tecknet på att ha drabbats av covid-19. Det visar tidigare studier, och den studie som publicerades i december 2020, stödjer det resultatet. Dessutom visar den att en enkel metod med en skala 0–10, där noll är ett helt förlorat luktsinne och tio är normalt, ger en ännu mer träffsäker bild. Den som skattar sitt luktsinne till noll har tio gånger ökad risk för att ha covid-19 än den som inte har någon nedsättning.

– Andra luftvägsinfektioner ger ofta en lite mindre nedsättning av luktsinnet, men en väldigt stor förändring är ett särskilt covid-fenomen. Man kan med 83 procents säkerhet utesluta andra orsaker för dem som skattar sitt luktsinne till 0–2 på en skala 0–10. Det gör att vår studie där deltagarna skattar luktförlusten får bättre precision än andra studier där deltagarna bara svarar ja eller nej, säger Jonas Olofsson, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och specialiserad på luktsinnet.

Studien bygger på en stor internationell enkät där 15 747 personer ingick i analysen, och är en del av ett stort samarbete mellan över 500 forskare, Global Consortium for Chemosensory Research (GCCR).

“Bör tas på allvar”

– Förändringar i luktsinnet bör tas på allvar som ett av huvudsymptomen. Ibland har det beskrivits som ett mindre vanligt symptom, men det är det allra vanligaste. Om läkare använder den här skalan och patienten själv får fylla i hur luktsinnet har förändrats kan det vara ett tydligt bidrag till att säkerställa att det rör sig om covid-19, säger Jonas Olofsson.

Betyder det att du förmodligen inte har covid-19 om ditt luktsinne är normalt?

Nej, påverkat luktsinne är visserligen det vanligaste symptomet, men bara ett av flera. Andra studier visar att omkring hälften av dem som får sjukdomen har normalt luktsinne. Fungerande luktsinne gör alltså inte att covid-19 kan uteslutas, men ett förlorat luktsinne ökar sannolikheten att det rör sig om sjukdomen.

– Ett nästan helt förlorat luktsinne är ett starkt indicium, och då bör man isolera sig, säger Jonas Olofsson.

Uppföljning och träning av luktsinnet

Forskarna ska under våren göra en uppföljning av personerna som är med i enkäten för att se hur luktsinnet har återhämtat sig. Tillsammans med Johan Lundström på Karolinska Institutet, också medförfattare till studien, ska Jonas Olofsson pröva olika sätt att träna luktsinnet för att det ska återhämta sig.

Luktträning

För den som är intresserad av att träna luktsinnet finns instruktioner på webbplatsen lukttraning.se, som tillhandahålls av forskare vid Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

– Människor vittnar om både förlorat och förvrängt luktsinne. Plötsligt smakar maten dåligt och partnern luktar illa. Det är väldigt jobbiga förändringar och många drabbas hårt, säger Jonas Olofsson.

Vetenskaplig artikel:

The best COVID-19 predictor is recent smell loss: a cross-sectional study. Chemical Senses.

Artikeln var först publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera