Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på anställda och inom offentlig sektor fördubblades efterfrågan av digital kompetens under perioden 2006−2019. Bristen på kompetens gör att de offentliga organisationerna riskerar att halka efter i sitt digitaliseringsarbete.

Kravet på digital kompetens finns idag inom alla yrkesområden och berör i stort sett alla som arbetar. Anledningen är att organisationer i allt större grad förlitar sig på digitala lösningar i sitt arbete. Det handlar om allt från grundläggande kunskap om vardagliga programvaror till expertrollen.

Trots det saknas det övergripande analyser hur efterfrågan av digital kompetens ser ut inom privat och offentlig sektor, samt hur den utvecklats över tid.

– För att kunna titta på behovet av digital kompetens inom offentlig sektor undersökte vi i forskargruppen cirka 1,3 miljoner platsannonser hos Arbetsförmedlingen. Genom att använda en EU-definition analyserades innehållet i annonserna med hjälp av en särskilt framtagen programvara. På så sätt fick vi ett index och kunde tack vare olika jämförelsetal se utvecklingen, säger Johan Magnusson, docent i informatik.

Största ökningen inom kommunerna

Resultaten visar på en fördubbling i efterfrågan av digital kompetens under perioden 2006−2019 inom offentlig sektor. Och det är särskilt kommunerna som utmärker sig med den största ökningen.

– I och med alla nya system måste kommunerna anställa personal som förstår och kan arbeta med tekniken. Det vi ser är början på en stor våg av digital kompetens som sköljer in över kommunerna, säger Johan Magnusson.

Ett exempel är jobbannonser för fritidspedagoger, där han ser en kraftig ökning. Från att vara en yrkeskategori där efterfrågan var låg finns det idag ett stort behov.

− Det tror jag delvis beror på den ökade användningen av digitala läroplattformar och andra webbaserade verktyg för närvaroregistrering och planering i förskola och på fritids.

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor

Skillnaden i utveckling är tydlig även mellan offentlig sektors olika nivåer. Förutom kommunernas ökning har efterfrågan av digital kompetens avstannat något inom myndighetssektorn och stoppats helt inom regionsektorn från 2016.

− En av anledningarna kan vara att både staten och regionerna tror att de tillgodosett behovet av digital kompetens inom sina organisationer. Detta trots att den digitala samhällsutvecklingen pekar i motsatt riktning.

I rapporten finns även en jämförelse mellan privat och offentlig sektor. Analysen visar att privat sektor uppvisar en högre efterfrågan av digital kompetens än offentlig sektor. Med nuvarande takt kommer de offentliga organisationerna i termer av digital kompetens att vara ikapp privat sektor först år 2035.

– Effekten blir att digitaliseringen sackar efter inom de offentliga organisationerna på grund av bristande kompetens. Företagen har kommit längre i sin digitalisering och ett digitalt sätt att arbeta ses som mer naturligt för att driva verksamheten, säger Johan Magnusson.

Rapport:

Den stora vågen: Digital kompetens i offentlig sektor 2006-2019.

Kontakt:

Johan Magnusson, docent i informatik vid Göteborgs universitet,  johan.magnusson@ait.gu.se

Om studien:

Cirka 1,3 miljoner av totalt 6,7 miljoner platsannonser från Platsbanken 2006-2019 analyserades. I analysen av privat sektor användes cirka 50 000 platsannonser från bolag representerade på börsen OMX Stockholm.

För att göra en bedömning av digital kompetens i respektive platsannons användes European Skills Competences and Occupations flerspråkiga klassificering från Europakommissionen.

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum bestående av forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Arbetet bedrivs inom ramen för forskningskonsortiet Digital Förvaltning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera