Foto: Tim Hofmeester
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken att ätas av ett lejon kan påverka möjligheten för flera av Afrikas djur att anpassa sig till ett allt varmare klimat. Det menar ett internationellt forskarlag som med hjälp av viltkameror i skyddade områden i Sydafrika kunnat se att växtätare i områden med lejon är mindre aktiva under nätterna än i områden utan lejon. Forskarna betonar behovet av att inkludera predation i klimatförändringsprognoser för hotade däggdjur.

I Afrika finns de största och mest varierade stora däggdjurpopulationerna i världen. Den globala uppvärmningen kan starkt påverka dessa populationer, men för närvarande har vi bristande kunskap om hur. I en ny studie, publicerad i Nature Ecology and Evolution, drar forskare slutsatsen att lejon begränsar sina bytesdjurs möjligheter att anpassa sig till ett varmare klimat.

Temperaturen i södra Afrika ökar snabbare än det globala genomsnittet och detta påverkar redan stora däggdjur på afrikanska savanner starkt. Historiskt har dessa arter kunnat överleva klimatförändringarna genom att förflytta sig mot områden med mer lämpliga klimat, men människans förstörelse av livsmiljöer och hinder såsom staket, begränsar möjligheten till sådana förflyttningar.

– Att en evolutionär anpassning till ett varmare klimat skulle ske i takt med klimatförändringen är osannolikt, med tanke på den långa generationstiden hos dessa stora däggdjur. Ett mer troligt alternativ är att vi kommer att se förändringar i djurens beteenden, säger Joris Cromsigt, lektor vid SLU och och hedersprofessor vid Nelson Mandela University i Sydafrika.

Jagar under dygnets svalare timmar

Forskarteamet visar i studien att stora rovdjur som lejon begränsar bytesdjurens möjlighet att anpassa sig till varmare förhållanden genom att söka föda under dygnets svalare timmar.

Genom att jämföra aktivitetsmönster hos bytesdjur i 32 skyddade områden i Sydafrika med och utan lejon, kunde de visa att bytesdjur som vill äta under nätterna, den svalaste tiden på dygnet, måste ta en ökad predationsrisk med i beräkningen.

Gemsbocken är ett av lejonets bytesdjur. I områden utan lejon var gemsbocken mycket mer aktiv under dygnets svalare timmar än i områden med lejon. Foto: Tim Hofmeester

I områden utan lejon var arter som gemsbock och zebra mycket mer aktiva under svalare tider än i områden med lejon. Följaktligen upplevde dessa arter en högre temperatur under sin aktiva tid i områden med lejon.

Stor skillnad mellan arter

Forskarna hittade stora skillnader mellan olika arter. Ökningen i temperatur under den aktiva tiden i områdena med lejon, var mycket större för arter som gemsbock och zebra än för arter som buffel och koantilop. De förstnämnda arterna upplever ett minskande tidsfönster då de kan undvika predation och värme samtidigt.

– I nuläget vet vi för lite om konsekvenserna av detta krympande tidsfönster. Vissa arter, som gemsbocken, kan kanske undvika lejon och tolerera den ökade temperaturen men för exempelvis zebran kan ett varmare klimat få förödande konsekvenser, säger Joris Cromsigt.

Joris Cromsigt och hans forskarkollegor framhåller att predationsrisken kan påverka möjligheten för Afrikas stora däggdjur att anpassa sig till global uppvärmning, och därför bör ingå i klimatförändringsprognoser, särskilt för hotade däggdjurssamhällen i Afrika vars livsmiljöer är allt mer fragmenterade.

Studien bygger på data som organisationen Panthera från början hade samlat in med viltkameror inom ett projekt om stora kattdjur.

– Denna studie visar tydligt fördelarna med att använda viltkameror för en mängd ekologiska frågor, eftersom studien är baserad på ”bifångstdata” från ett annat projekt, säger Tim Hofmeester, den andre SLU-forskaren i studien.

Vetenskaplig artikel:

Predation risk constrains herbivores’ adaptive capacity to warming

Kontakt:

Joris Cromsigt, universitetslektor, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Lejon. Predationsrisken kan påverka möjligheten för Afrikas stora däggdjur att anpassa sig till global uppvärmning. Det menar ett internationellt forskarlag som med hjälp av viltkameror i skyddade områden i Sydafrika har kunnat se att växtätare i områden med lejon är mindre aktiva under nätterna än i områden utan lejon. Foto: Tim Hofmeester

Gemsbocken är ett av lejonets bytesdjur. I områden utan lejon var gemsbocken mycket mer aktiv under dygnets svalare timmar än i områden med lejon. Foto: Tim Hofmeester

Joris Cromsigt. Foto: Susanna Bergström

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera