Forskare har mätt älgens hjärtslag och temperatur under lång tid, och under naturliga förhållanden. Foto: Jon Arnemo
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt.  Det visar en studie där forskare med hjälp av sensorer GPS-halsband mätt älgars fysiologiska variationer över ett helt år.

På vintern är det kallt och tillgången på mat är begränsad för älgar som lever på det norra halvklotet. För att ta reda på hur älgen anpassar sig till ett klimat med stora variationer över året har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet utrustat 12 älgkor med sensorer.

– Älgarna har haft en temperatursensor i våmmen, en hjärtsensor under huden och ett GPS-halsband som bland annat innehåller en aktivitetssensor och en sensor som mätte den omgivande temperaturen, säger Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU.

På detta sätt har forskarna kunnat mäta hur älgens kroppstemperatur, hjärtfrekvens och aktivitetsnivå varierar under ett helt år, och därmed kunnat studera säsongsvariationer.

Sänker hjärtrytmen

Forskarna fann att älgen sänker hjärtfrekvensen betydligt om vintern. Den högsta genomsnittliga hjärtfrekvensen som de mätte hos de tolv älgkorna var 71,9 slag per minut den 26 juni. Den lägsta var 40,5 slag per minut, uppmätt den 6 mars.

Älgen sänker också kroppstemperaturen. Genomsnittstemperaturen den 10 juli var 38,64 grader, medan den var 38,03 grader den 17 mars.

Energiförbrukningen sjönk med 60 procent från det högsta värdet på sommaren till det lägsta värdet på vintern. Älgens lägre kroppstemperatur och hjärtfrekvens på vintern tyder på att det är älgens sätt att spara energi under perioder med kallare klimat och begränsad tillgång till föda.

Kunskap om älgens anpassning

Fysiologistudierna på klövvilt i deras naturliga miljö är fortfarande i sin linda och denna studie är i framkant inom forskningsfältet ekofysiologi. Det här är första gången som forskare samtidigt har mätt hjärtslag och temperatur hos älg under lång tid under naturliga förhållanden.

– Resultaten är mycket intressanta och bidrar med ny kunskap om djurens anpassningar till sin omgivande miljö. Det är spännande att kunna visa att en art som lever i områden med stora årstidsväxlingar, såsom älgen i norra Europa, kan minska sin ämnesomsättning genom att sänka både kroppstemperatur och hjärtfrekvens under perioden då tillgången på mat är mindre, säger Wiebke Neumann.

Älgar känsliga för värme

Studien genomfördes i Nordmaling, några mil söder om Umeå, och är en del av ett större samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och norska Høgskolen i Innlandet.

Studien kan också vara viktig för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar.

– Älgar är känsliga för värme och mätningarna är också viktiga för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar såsom flera sommardagar med höga temperaturer och varmare vintrar, säger Wiebke Neumann.

Kontakt:

Wiebke Neumann, forskare Institutionen för vilt, fisk och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, wiebke.neumann@slu.se

Studien har genomförts med finansiering från norska Miljødirektoratet, Høgskolen i Innlandet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), genom projektet Beyond Moose (finansierat av Naturvårdsverket, Kempestiftelserna och Länsstyrelsen Västerbotten).

Vetenskaplig artikel:

Anne Randi Græsli, Alexandra Thiel, Boris Fuchs, Navinder J. Singh, Fredrik Stenbacka, Göran Ericsson, Wiebke Neumann, Jon M. Arnemo & Alina L. Evans: Seasonal hypometabolism in female moose, Frontiers in Ecology and Evolution.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera