Bild: Andrew Ebrahim on Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det risk att de digitala verktygen – inte undervisningsinnehållet – hamnar i fokus. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

– De politiska, sociala och mediala trycken på att lärare ska integrera digitala verktyg i undervisningen riskerar leda till att verktygen i sig hamnar i fokus. Lärare har dock möjligheter att använda sin didaktiska kompetens till att ta ställning till hur ett specifikt ämnesinnehåll ska instrueras i klassrummet, säger Anne Kjellsdotte, vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Hon har studerat undervisningen i en tredjeklass på en skola som valt att satsa på digitala verktyg – och tittat speciellt på ett skolprojekt om rymden. Den etnografiska studien omfattar intervjuer med lärare och elever, samt observationer av lärares planering, lärares genomförande av undervisning, interaktionen i klassrummet och elevernas slutprodukter.

När lärarna valde att demonstrera olika programvaror utan att koppla det specifika ämnesinnehållet till den digitala teknologin resulterade det i att programvaran blev det reella undervisningsinnehållet för eleverna. Den digitala programvaran, inte rymden, hamnade i fokus.

– Det är därför viktig att lärare använder sin didaktiska kompetens för att instruera ett specifikt innehåll på det sätt som de själva finner lämpligast för att nå önskvärt resultat, de må så vara medelst analoga eller digitala verktyg, säger

Oklart om digitala verktyg i undervisningen

Beroende på olika förutsättningar lyckades naturligtvis eleverna olika väl med att använda den digitala teknologin på ett framgångsrikt sätt. Resultatet från en av delstudierna visar att de elever som själva kunde ställa undersökande frågor och tillsammans med andra kamrater använda sig av digital teknologi för att finna lösningar, lyckades utforska ämnesinnehållet i högre grad jämfört med de elever som enbart använde sig av programvarans funktioner.

Resultaten från Anne Kjellsdotters avhandling visar i likhet med tidigare forskning, att det finns en oklarhet i hur, vad och varför digitala verktyg ska användas i undervisningen. Den visar dessutom att dessa digitala verktyg i själva verket kan minska undervisningens effektivitet.

Avhandlingen:

Didactical Considerations in the Digitalized Classroom

Kontakt:

Anne Kjellsdotter, anne.kjellsdotter@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera