Foto: Eduardo Cano Photo Co. on Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är rätt vanligt med akuta hudreaktioner, så kallad dermatit, efter en strålbehandling. En plågsam biverkning som i värsta fall försvårar fortsatt behandling. Nu har forskare vid Umeå universitet upptäckt att ett protein som naturligt finns i kroppen kan påskynda läkningen av dermatit.

Det protein som Umeåforskarna intresserar sig för är plasminogen. Det är ett naturligt förekommande protein som finns i plasma och kroppsvätskor. I studier på möss gick det att se hur plasminogen förbättrar och påskyndar läkning av strålningsinducerade hudbiverkningar.

Det gör att man nu tror att de kan bli möjligt att utveckla en effektiv behandling mot dermatit, som ibland uppstår på huden i strålningsområdet, vid behandling av tumörer.

– Vi hoppas att vår forskning ska leda till att ett läkemedel kan tas fram, säger Tor Ny, professor vid Umeå universitet.

Minskar inflammationen

Plasminogenet verkar på gennivå och ändrar uttrycket på ett stort antal gener. Det nedreglerar uttrycket av vissa gener och uppreglerar andra. Resultatet blir en minskad inflammation och en ökad omlagring av granulationsvävnad. Detta leder till att läkningsprocessen påskyndas och blir mer fysiologisk så att den mera liknar kroppens naturliga läkning. Därigenom minskar risken för att skadan utvecklas till fibros.

Mer än hälften av de patienter som behandlas för cancer får någon form av strålbehandling. Nio patienter av tio bland dessa drabbas också av någon grad av biverkning i bestrålade områden. En vanlig biverkning är akuta hudreaktioner, så kallad dermatit.

Strålningsinducerad dermatit är mycket smärtsamt och begränsar i vissa fall möjligheten att ge en tillräcklig stråldos. För närvarande finns inga biologiska läkemedel som påskyndar eller förbättrar läkningen av dessa skador.

– Fortsatt forskning behövs för att se om plasminogen påverkar effekten av strålbehandlingen. Men våra resultat är klart lovande och vi tror att plasminogen kan bli ett läkemedel för behandling av strålbiverkning, säger Tor Ny.

Forskningen är ett samarbete mellan Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Institutionen för Medicinsk biovetenskap samt Institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Kontakt:

Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, tor.ny@umu.se

Vetenskaplig artikel:

Plasminogen is a master regulator and a potential drug candidate for the healing of radiation woundsCell Death and Disease . Mahsa Fallah, Emil Viklund, Assar Bäckman, Jessica Brodén, Bertil Lundskog, Michael Johansson, Michael Blomquist, Malgorzata Wilczynska,Tor Ny

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera