Bild: Marcelo Leal, Unsplash
Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom motivation och påminnelse, baserat på personliga behov och beteenden, vill forskare vid Högskolan i Halmstad öka sannolikheten för att patienter med högt blodtryck följer ordinerad läkemedelsbehandling. Det finns olika skäl till att patienter inte tar sin medicin, till exempel glömska, rädsla för biverkningar och brist på förståelse för konsekvenserna av utebliven medicinering. Individuella digitala hjälpmedel är ett sätt att stödja patienter med högt blodtryck att ta sin medicin.

För att förhindra framtida komplikationer som hjärtsvikt eller stroke är det viktigt att följa ordinerad behandling vid hypertoni. Det finns behov av skräddarsydda digitala insatser för att ge individuell hjälp till patienter med hypertoni, det vill säga högt blodtryck, menar forskarna.vid Högskolan i Halmstad.

– Våra studier visar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till olika beteenden när digitala hjälpmedel utformas för att öka sannolikheten att patienter med hypertoni tar sin medicin och därmed får kontroll över sitt blodtryck.

– Det finns olika anledningar till att människor inte följer ordinerad medicinering, kost eller motion, vilket kan resultera i okontrollerat blodtryck. Därför är det angeläget med anpassningsbara och individualiserade digitala insatser för att ge rätt stöd till varje individ i stället för att ge allt till alla patienter. Det finns ingen universallösning, säger Kobra Etminani, biträdande lektor i informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Skapar digitalt hjälpmedel för patienter

Forskningen genomförs tillsammans med Region Halland i ett projekt som heter iMedA (Improving Medication Adherence through Person Centred Care and Adaptive Intervention). Målet med iMedA är att öka sannolikheten för att patienter med hypertoni ska hämta ut och ta sin ordinerade medicin.

Första steget för forskarna har varit att kartlägga vilka olika anledningar och beteenden som finns för patienter som inte följer sin ordination. Detta gjordes genom att analysera patientdata med hjälp av datautvinning. Datautvinning är en process för att hitta mönster i stora datamängder.

Förutsäger personens beteende

Nästa steg är att använda dessa beteendemönster för att skapa en prototyp av ett digitalt hjälpmedel som kan anpassas till individers behov och beteende.

– Vi hoppas att vår lösning kan ge rätt insats i rätt tid och till rätt person genom att förutsäga personens beteende. En insats, eller intervention, kan till exempel vara en påminnelse för en glömsk eller upptagen person, ett faktaunderlag till den som behöver information eller ett motiverande budskap för den som är omotiverad.

– Poängen är att påverka patienten på ett individuellt sätt. Det digitala hjälpmedlet kan anpassas och förändras över tid, och det ska kunna användas av både patienten och sjukvårdspersonal för att öka sannolikheten att ordination och läkemedelsbehandling följs och därmed få kontroll på blodtrycket, säger Kobra Etminani.

Vetenskaplig artikel:

How Behavior Change Strategies are used to Design Digital Interventions for Improving Medication Adherence and Blood Pressure among Patients with Hypertension: A Systematic Review. JMIR

Forskningsprojektet iMedA är tvärvetenskapligt och involverar forskare från två forskningsmiljöer på Högskolan i Halmstad, Inbyggda och intelligenta system (EIS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), samt Region Halland.

Kontakt:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera