Bild: Achird, CC BY-SA
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I över hundra år har forskare försökt koppla runorna på Rökstenen till krigiska bragder. När den i själva verket restes i oro för en ny “fimbulvinter” – en tre år lång vinter som förebådade världens undergång.

Rökstenen, rest i Östergötland omkring år 800 efter vår tideräkning, är världens mest kända runsten från vikingatiden, men också en av de mest svårtolkade. Flera uttryck på Rökstenen antyder att inskriften handlar om strider. Nu kan ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt visa att runorna handlar om kampen mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.

Klimatkatastrof ledde till massdöd

– Den nyckel som fick inskriften att öppna sig var tvärvetenskap. Utan samarbete mellan textforskning, arkeologi, religionshistoria och runologi hade det inte gått att lösa Rökstenens gåtor, säger Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet, som lett studien.

Studien utgår från ny arkeologisk forskning om hur hårt Skandinavien drabbades av en tidigare klimatkatastrof med sänkt medeltemperatur, missväxt, svält och massdöd. Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, pekar på flera anledningar till att människor kan ha fruktat en ny sådan katastrof:

Vinter utan slut

Fimbulvintern var i nordisk mytologi ett tecken på att Ragnarök obevekligen var i antågande. Begreppet förekommer i den Poetiska Eddans tredje dikt, Vafþrúðnismál, eller Sången om Vavtrudner. Fimbulvintern sades vara en vinter som varade i tre år utan någon sommar, och förebådade alltså Ragnarök, världens undergång. Källa: Wikipedia


– Innan Rökstenen restes inträffade flera händelser som måste ha varit mycket olycksbådande: en kraftig solstorm färgade himlen i dramatiska röda färger, skördarna drabbades av en extremt kall sommar, och senare skedde en solförmörkelse precis efter soluppgången. Det kunde ha räckt med en av de här händelserna för att väcka oron för en ny ”fimbulvinter”, säger Bo Gräslund.

Hör vad runstenen säger

Ljudinspelning där Henrik Williams läser inskriften (CC-BY: Henrik Williams):

Enligt den tolkning som forskarna nu publicerar består inskriften av nio gåtor. På fem av dem är svaret ”Solen”. Bland annat gäller det en gåta om vem som var död men nu lever igen. De återstående fyra gåtorna handlar om Oden och hans krigare.

Olof Sundqvist, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet, förklarar kopplingen:

Skör balans mellan ljus och mörker

– Vikingatidens maktelit såg sig som garanten för goda skördar. De skulle leda kulten som höll ihop den sköra balansen mellan ljus och mörker. Och till sist vid Ragnarök, skulle de kämpa med Oden i den sista striden för ljuset.

På flera punkter i inskriften menar forskarna att det finns klara paralleller till andra fornnordiska texter, som ingen uppmärksammat tidigare.

– För mig har det nästan varit som att hitta en ny litterär källa från vikingatiden. Sveriges svar på den isländska Eddan! säger Henrik Williams, professor med inriktning mot runologi vid Uppsala universitet.

Svensk översättning av Rökstenens text

“Till minne av Våmod står dessa runor, och fadern Varin skrev dem till minne av den dödsmärkte sonen. Låt oss säga detta som ett minne för Oden, vilka krigsbyten som tolv gånger båda tillsammans togs som krigsbyte mellan den ena och den andra”.
Läs hela översättningen på Göteborgs universitets webbplats

Kontakt:

Per Holmberg, professor i svenska språket, per.holmberg@svenska.gu.se
Bo Gräslund, professor i arkeologi, bo.graslund@arkeologi.uu.se
Olof Sundqvist, professor i religionshistoria, olof.sundqvist@rel.su.se
Henrik Williams, professor i nordiska språk, henrik.williams@nordiska.uu.se

Vetenskaplig artikel:

The Rök runestone and the end of the world (Futhark: International Journal of Runic Studies)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera