Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fiskarna i Östersjön har periodvis drabbats av brist på vitamin B1 (tiamin), med neurologiska skador och död som följd. Varför är fortfarande okänt. Nu har forskare undersökt bakteriers och växtplanktons roll i dramat.

Alla organismer behöver vitamin B1, eller tiamin. I havsmiljön produceras tiamin av bakterier och växtplankton och förs sedan vidare via djurplankton till mindre fiskar och slutligen till stora fiskar och fåglar. Om organismer får brist på vitaminet kan deras nervfunktion försämras, liksom deras förmåga att omvandla näring till energi. Tiaminbrist har i perioder observerats i flera olika djur som lever i och kring Östersjön, och en art som har drabbats särskilt hårt är laxen.

Vad som orsakar att större organismer i Östersjön får brist på vitaminet tiamin har länge diskuterats inom forskarvärlden. Hittills har forskningen om tiamin framförallt fokuserat på fiskar och fåglar.

Samspelet i miljö avgörande

Emil Fridolfsson, doktorand inom ekologi vid Linnéuniversitetet, har undersökt den roll som bakterier och växtplankton spelar när tiamin produceras, och sedan rör sig genom födoväven upp till fiskar och fåglar.

– Vi har till exempel kunnat visa att utbrott av tiaminbrist hos lax kan uppstå när ekosystemet i Östersjön förändras när det gäller såväl vattenkemin som biologin. Vid dessa tillfällen finns det mycket näring (kväve) och artsammansättningen av plankton förändras samtidigt som det finns många småfiskar.

Resultaten av fältarbeten, experiment och analys av miljöövervakningsdata, visar att mindre växtplankton och bakterier, och deras samspel med den omgivande miljön, är avgörande för produktion och  transport av tiamin.

Fytoplankton, Attheya longicornis

– Att vi här har kunnat följa tiamin från dess producenter via djurplankton och upp genom födoväven utgör en viktig pusselbit i vår förståelse av hur tiaminbrist uppstår i ekosystemet, säger Emil Fridolfsson.

Vilken spridning tiamin får i ekosystemet kan samtidigt avgöras av vilka arter av bakterier, växtplankton och djurplankton som finns i födoväven under en viss tidsperiod.

Liten mängd tiamin vid algblomning

– Vi kunde till exempel se att väldigt lite av den stora mängden tiamin vi fann i cyanobakterier, som dominerar somrarnas algblomningar, överfördes till högre delar av födoväven, säger Emil Fridolfsson.

Sammantaget tror Emil att avhandlingens resultat kan utgöra ett underlag för att möta samtida utmaningar för samhället.

– Många arter som hotas av tiaminbrist, däribland laxen, är viktiga för ekosystemet, ekonomin och samhället. Om vi får bättre förståelse för bakteriers och planktons roll i produktionen och transporten av tiamin i våra hav kan vi bättre förvalta haven och dess arter.

Kontakt:

Emil Fridolfsson, emil.fridolfsson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera