Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid operation av cancer högt upp i ändtarmen bör man undvika att göra en tillfällig stomi. Dels är nyttan tveksam i denna patientgrupp, samtidigt som det ofta leder till att fler har permanent stomi på sikt.

– Långtidsöverlevnaden vid ändtarmscancer har ökat kraftigt under de senaste 25 åren, där många patienter botas, och närmare två tredjedelar lever mer än fem år efter diagnos. Att slippa permanent stomi har enligt många patienter hög prioritet för fortsatt livskvalitet, och är därför viktigt att eftersträva, säger Klas Holmgren, doktorand i kirurgi vid Umeå universitet.

Rektalcancer, det vill säga cancer i ändtarmen, är en vanlig cancerform med drygt 2 100 som nyinsjuknar i Sverige varje år. Standardoperation är så kallad främre resektion, som innebär att tarmen delas och det tumördrabbade segmentet helt avlägsnas. Tarmändarna sammanfogas sedan i en tarmskarv i syfte att undvika permanent stomi. För att minska risken för läckage i tarmskarven får dock många patienter en tillfällig stomi, det vill säga att avföringen leds ut till en påse på magen.

Stomin blir ofta permanent

Tanken med en tillfällig stomi är att patienten ska bli av med den några månader efter canceroperationen. I sin avhandling visar dock Klas Holmgren att det många gånger inte blir så, och att tillfälliga stomier snarast leder till att fler patienter i slutändan har permanent stomi – särskilt om cancern sitter högt upp i ändtarmen. Avhandlingen visar dessutom att detta borde gå att undvika, eftersom patienter med högt belägen rektalcancer har en förhållandevis låg risk för läckage i tarmskarven, och därför har liten nytta av en tillfällig stomi, till priset av fyrdubblad risk för permanent stomi.

En stomi är en öppning i bukväggen efter en operation. Vid ingreppet ändras tarmens eller urinblåsans naturliga tömningsväg till en öppning genom bukväggen. Stoma är det grekiska ordet för mun eller öppning.

Klas Holmgren visar i avhandlingen även att rektalcancerpatienter som drabbas av läckage i tarmskarven hade förhöjda halter av inflammatoriska proteiner i blodet redan före operationen.

– Förhoppningsvis kan vi i framtiden med ledning av dessa proteinnivåer skräddarsy behandlingen så att tillfälliga stomier bara används hos patienter där risken för läckage bedöms vara förhöjd, säger Klas Holmgren.

Doktorsavhandlingen baseras på fyra olika observationsstudier där ett delarbete också inbegriper analys av preoperativa blodprover inhämtade från en biobank. Viktiga registeruppgifter har validerats genom jämförelse mot journaldata och använts för att kunna studera samtliga patienter som behandlats med främre resektion för rektalcancer i Sverige från 1 januari 2007 och framåt.

Avhandling:

Permanent stomi efter främre resektion för rektalcancer: prevalens och mekanismer

Kontakt:

Klas Holmgren, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, klas.holmgren@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera