Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Skillnaderna beror på att de rika länderna utvecklat framgångsrika strategier för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom, visar en omfattande internationell studie.

Studien omfattade 21 länder och 162 534 personer, 35-70 år gamla, uppföljda i snitt 9,5 år, och är den första stora befolkningsstudien i världen som systematiskt och med standardiserade metoder undersökt insjuknande och död i vanliga sjukdomar i olika länder.

Resultaten visar att hjärt-kärlsjukdomar, som exempelvis hjärtinfarkt och stroke, står för fyra av tio dödsfall i världen bland medelålders personer. Dessa sjukdomar är därmed vanligaste dödsorsaken i aktuell åldersgrupp.

I höginkomstländerna har det dock svängt. Dödsfallen i hjärt-kärlsjukdomar har minskat och cancer har istället blivit ledande dödsorsak. Bland medelålders män är dödsfallen i cancer 50 procent fler än i hjärt-kärlsjukdom. I motsvarande grupp kvinnor, och i gruppen män och kvinnor i tidig medelålder, dör dubbelt så många i cancer som i hjärt-kärlsjukdom, i höginkomstländer.

Mindre andel cancer i låginkomstländer

Den totala dödligheten var lägst i höginkomstländer (3,3 procent), högre i medelinkomstländer (5,8) och högst i låginkomstländer (12,3). I höginkomstländer stod hjärt-kärlsjukdomar för 23 procent, i medelinkomstländer 41 och i låginkomstländer 43 procent. Motsvarande andelar för cancer bland dödsfallen var cirka hälften, en tredjedel och en sjättedel.

Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som anger antalet dödsfall per år per 1000 personer i en population.

– Skillnaderna förklaras med att höginkomstländer utvecklat framgångsrika strategier för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom, något som skyndsamt behöver göras också i låg- och medelinkomstländer, menar Salim Yusuf, professor vid McMaster University, Kanada, som leder studien internationellt.

Höginkomstländerna i studien var Förenade Arabemiraten, Kanada, Saudiarabien och Sverige. Medelinkomstländerna var Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Filippinerna, Iran, Kina, Malaysia, Palestina, Polen, Sydafrika och Turkiet. Låginkomstländerna var Bangladesh, Indien, Pakistan, Tanzania och Zimbabwe.

Matlagning inomhus riskfaktor för hjärtsjukdom

I en andra rapport från det som kallas PURE-studien, påvisas att sju av tio fall av hjärt-kärlsjukdom kan förklaras av påverkbara riskfaktorer. Fetma, högt blodtryck och diabetes förklarade fyra av tio fall. Detta var särskilt viktigt i höginkomstländer, medan en ny och viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom i låginkomstländerna visade sig vara matlagning inomhus med ved eller kol.

– Vi har nu nått en punkt där vi måste formulera nya mål där den kunskap vi nu har ska kunna användas för att minska död och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar i låg- och medelinkomstländer, men också för att bekämpa cancer, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som lett den svenska delen av studien.

– Dödlighet i cancer är också påverkbar men där har man inte varit lika framgångsrik i att identifiera och förändra påverkbara riskfaktorer.

Fynden presenteras vid den pågående hjärtkongressen i Paris, European Society of Cardiology Congress.

Vetenskapliga artiklar:

Variations in common diseases, hospital admissions, and deaths in middle-aged adults in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study

Kontakt:

Annika Rosengren, annika.rosengren@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera