Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människor i norra Sverige drabbas mer sällan än de i södra Sverige av cancer i tjocktarm och ändtarm, en av de dödligaste cancerformerna. Detta trots att norrlänningarna har mer av vissa riskfaktorer. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Vi vet inte exakt vad skillnaden beror på, men det kan handla om att många i Norrland har levt ett i vissa avseenden hälsosammare liv som delvis kompenserar för vissa andra riskfaktorer, säger Olle Sjöström, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för strålningsvetenskaper visar Olle Sjöström att risken för kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjocktarm eller ändtarm, är tio procent lägre i norra Sverige än i övriga landet. Skillnaden är störst bland de äldre. I åldersgruppen över 80 år är risken 20 procent lägre i norr än i söder.

Livsstilen viktiga pusselbitar

Kolorektalcancer anses till stor del bero på livsstil, där rökning, kost, motion och alkohol är viktiga pusselbitar. Tidigare studier har även visat att människor med låg utbildningsnivå eller som lever ensamma löper högre risk att drabbas och dessutom har sämre prognos. Trots att dessa riskfaktorer förekommer i högre grad hos befolkningen i norra Sverige, inte minst lägre genomsnittlig utbildningsnivå, är alltså risken lägre för kolorektalcancer. För dem som ändå drabbas skiljer sig däremot inte den sjukdomsspecifika överlevnaden i kolorektalcancer mellan norr och söder.

Kolorektalcancer är den fjärde vanligaste formen av cancer i Sverige och den cancerform som orsakar näst flest dödsfall. Tidig upptäckt är viktig för prognosen och diagnosen ställs genom att tarmarna undersöks med koloskopi. Risken att få sjukdomen ökar kraftigt med stigande ålder, de flesta patienter är 70-75 år när de får sin diagnos. Ärftliga faktorer beräknas bidra till 5 – 25 procent av alla fall av kolorektalcancer.

– Den som har flera nära släktingar som haft cancer i tjock- eller ändtarm bör berätta det för sin läkare så man kan bedöma risken för ärftlighet och eventuellt behov av regelbundna kontroller, säger Olle Sjöström.

Tätare koller vid ärftlig belastning

I avhandlingen visas hur man i Norra sjukvårdsregionen, som omfattar landets fyra nordligaste län, har arbetat för att minska fallen av ärftlig kolorektalcancer. Alla familjer med misstänkt ärftlighet i norr remitteras till Cancergenetiska mottagningen i Umeå för utredning. Individer med en minst fördubblad risk för kolorektalcancer rekommenderas regelbundna kontroller med koloskopi, som genomförs på sjukhuset på hemorten.

Personer med hög risk för ärftlig cancer rekommenderas undersökning vartannat år, de med lägre risk vart femte år. En utvärdering av kontrollerna visar att man nästan helt lyckas förhindra utveckling av kolorektalcancer i dessa familjer, dessutom med en god kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder inom hälso-och sjukvården.

Avhandlingen:

Risk och överlevnad för kolorektalcancer i norra Sverige – sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer.

Kontakt:

Olle Sjöströ, olle.sjostrom@regionjh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera