Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svensk offentlig sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar och dras med konsekvenser av tidigare digitala satsningar, visar en  rapport från Swedish Center for Digital Innovation (SCDI). Förlegade lärplattformar ute i kommunerna är ett exempel. 

Regeringen har högt ställda mål att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men studien Digital mognad i offentlig förvaltning 2019, visar att offentlig sektor har stora problem med att nyttja digitaliseringen.

– Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser, säger Johan Magnusson, en av forskarna bakom rapporten.

Ett exempel är förlegade lärplattformar som finns i många kommuner. Dessa har köpts in av kommunerna som nu måste utveckla dem själva, eller anlita konsulter, samtidigt som användarna upplever att de inte får den digitala tjänst de behöver.

– För att lyckas med sitt digitala arbete i framtiden behöver det offentliga framförallt undvika att hamna i digital skuld, säger Johan Magnusson.

Digital mognad

I rapporten Digital mognad i offentlig förvaltning 2019 (pdf) redovisas resultat från sammanlagt trettiofem svenska offentliga organisationer (myndigheter, kommuner och landsting) i hur mogna de är digitalt. Det vill säga hur bra de är på att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen och hantera övergången från analoga till digitala tjänster och verktyg i interaktionen med privatpersoner och företag.

För att mäta och följa upp graden av digital mognad inom den offentliga sektorn har forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringskansliet tagit fram modellen Dimios (Digital mognad i offentlig sektor).

Genom att sammanställa faktorer som i forskning bevisats värdefulla för organisationers förmåga att realisera nyttan med digitaliseringen, så som digital förmåga och digitalt arv, kan man sedan skapa förutsättningar för en accelererad digitalisering, menar forskarna.

Behövs nytt strategiskt ledarskap

– För att bli bättre, och snabbare, på att ställa om digitalt behöver exempelvis kommunerna se över sitt digitaliseringsarbete både internt och externt. I dag fokuserar många på att försöka effektivisera interna processer, exempelvis kring bygglov eller inom socialtjänst genom automatisering. Men då antar man att det som skall levereras är samma tjänster som tidigare, säger Johan Magnusson.

Förutom frågan om den digitala skulden, är det tydligt i rapporten att även den digitala styrningen ligger på en låg nivå.

– Det nya digitala landskapet med olika tjänster och funktioner kräver ett nytt sorts strategiskt ledarskap för att styra de digitala satsningarna och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. Men de flesta organisationer har inte hittat det ledarskapet och saknar tillförlitliga beslutsunderlag, säger Johan Magnusson.

Kontakt:

Johan Magnusson, johan.magnusson@ait.gu.se

Fotnot:

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum bestående av forskare och lärare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera