Tema

Blodprov förutspår svårighetsgrad vid inflammatorisk tarmsjukdom

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom, är ett samlande begrepp på en grupp inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen. Problemet vid behandling är att IBD varierar mycket från person till person. Nu ska forskare vid Örebro universitet ta fram ett individanpassade behandlingar genom metoder som förutsäger sjukdomsförloppet.

Örebroforskaren Jonas Halfvarson är ledare för projektet som ska ta fram en individanpassad behandling för personer med tarmsjukdomen IBD. Målet är att förbättra livskvaliteten för den här gruppen.

– Problemet med de här sjukdomarna är att de är så varierande. En del personer kanske bara blir dåliga någon enstaka gång i livet. Andra känner av sjukdomen varje dag och deras liv blir därmed allvarligt påverkat, säger Jonas Halfvarson, forskare i medicin vid Örebro universitet och läkare vid mag-tarm sektionen, Universitetssjukhuset Örebro.

Stark medicinering för vissa redan i början

Målsättningen är att ta fram en personanpassad vård för människor med IBD som löper risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Genom att undersöka markörer i blodet – i det här fallet så kallade proteinsignaler – kan forskarna identifiera dessa personer.

– Därefter ger vi dem en så kallad top-down-behandling. Det betyder att vi ger dem en mer potent medicinering från början, redan från dag ett. Historiskt sett har man gjort tvärtom, det vill säga trappat upp behandlingen om patienten inte blivit bättre.

Den personanpassade behandlingen består av en kombination av två läkemedel, varav det ena är en så kallade TNF-hämmare.

Analys av bakterierna i tarmen

Parallellt med behandlingen ska forskarna bland annat analysera bakterierna i tarmen hos patientgruppen. På så sätt hoppas man kunna vidareutveckla metoden som nu kommer att användas för att identifiera vilka personer med IBD som riskerar att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp.

– Vi har ett bra verktyg i dag men på det här sättet hoppas vi kunna förfina det, säger Jonas Halfvarson.

Det nordiska projektet Nordtrea är ett av sju nordiska projekt vars syfte är att ta fram och införa personanpassade behandlingar inom hälso- och sjukvården.

Kontakt:
Jonas Halfvarsson, jonas.halfvarson@oru.se

Blodprov förutspår svårighetsgrad vid inflammatorisk tarmsjukdom

 lästid ~ 1 min