Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem.

– Genom att förtydliga vad som händer i de tidigaste stadierna av guppyhonors parningspreferenser beroende på deras kognitiva förmågor har vi fått nya insikter om de genetiska faktorer som ligger till grund för guppyhonornas val av partner. Det ökar vår förståelse kring hur djur utvecklar olika parningsmönster, säger Niclas Kolm, delad seniorförfattare till studien och professor vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Forskargruppen studerade Trinidianska guppyhonor uppdelade i två grupper baserat på hjärnstorlek och parningspreferenser. De två grupperna exponerades sedan för hannar som antingen var färgstarka med långa stjärtfenor, vilket vanligtvis är attraktivt för honorna, eller för hannar som var mindre färgstarka.

Honor med större hjärnor tar för sig
Honorna fick studera hannarna från ett separat akvarium vilket enbart gav en visuell exponering. Forskarna mätte sedan genuttrycket i honornas hjärnvävnad för att se vilka gener och gennätverk som aktiverades i två delar av hjärnan som processar visuella signaler samt använder de signalerna för att fatta komplexa beslut.

Forskarna upptäckte att alla honor visade liknande aktivitetsmönster i den del av hjärnan som processar visuella signaler, vilket tyder på att alla honor kan se skillnad på attraktiva respektive mer färglösa hannar. Men bara honorna med större hjärnor visade specifika aktivitetsmönster i den del av hjärnan som styr beslutsfattande beroende på om de såg attraktiva eller oattraktiva hannar.

Färgen kanske inte är så viktig
– Det finns studier som visat att fiskar i miljöer med många rovfiskar evolverar mot att bli mindre färgstarka och synliga. Men våra resultat tyder på att det kan finnas mer komplexa strukturer kopplat till predation, honors val och kognitiva förmågor, samt hannars färgmönster säger Alberto Corral-Lopez, medförfattare och doktorand vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det kan till exempel vara så att honor och hannar med hög kognitiv förmåga kan behålla förmågan att hitta attraktiva partners och dessa kan i sin tur klara sig även i miljöer med många rovfiskar.

Artikeln:
Early neurogenomic response associated with variation in guppy female mate preferences

Kontakt:
Niclas Kolm, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 50, e-post niclas.kolm@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera