Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är hög tid att rusta skolorna för digitaliseringen – och staten måste sätta press på kommunerna. Annars finns det risk för att utvecklingen stannar av, menar Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Han har tillsammans med pedagogikforskaren Matilda Wiklund vid Örebro universitet skrivit boken Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan.

Boken har sin grund i ett treårigt projekt där Örebroforskarna följde den digitala utvecklingen på fem skolor i Sverige. Skolorna fick tillgång till teknik, läromedel och kompetensutveckling och syftet med projektet var bland annat att öka kunskaperna om lärande med hjälp av digitala verktyg.

– Men boken ska inte ses som en redovisning av projektet, säger Åke Grönlund.

Inlägg i debatten
I stället kan den ses som ett inlägg i debatten om digitaliseringen av skolan. För att ta nästa steg i digitaliseringen måste staten sätta press på kommunerna, menar han.

– Förra året antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolorna. Det intressanta är att den säger att kommunerna ska tillhandahålla infrastruktur samt ha en övergripande strategi för digitaliseringen i sina skolor. Tidigare har kommunerna huvudsakligen lämpat över ansvaret på lärare och rektorer, men det räcker inte långt. Lärare kan till exempel inte ha ansvar för de gemensamma system som krävs, det måste ligga på kommunernas IT-avdelningar.

Men det finns ett stort problem med den nationella strategin, menar Åke Grönlund. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som ska se till att kommunerna genomför den.

– SKL är ju en intresseorganisation för landets kommuner. Man säger alltså åt kommunerna att de själva får bestämma hur mycket de ska göra. Då finns en klar risk att det inte kommer att hända så mycket.

Pekar på vad som behöver göras
I boken pekar Åke Grönlund och Matilda Wiklund på vad kommuner och andra skolhuvudmän bör göra för att digitaliseringen av skolan ska bli verklighet. Skolorna måste till exempel ha tillgång till IT-pedagoger och digitaliseringsledare som kan stötta skolpersonal i det här arbetet.

Kommunerna måste också satsa på gemensamma IT-system.

– Det är många system som skolorna måste ha för att det ska fungera. Till exempel kan inte lärare sitta och skicka e-post till varandra för att dela dokument. Det behövs gemensamma system för det liksom för digitala prov som det är mycket tal om numera.

Varför är digitaliseringen av skolan så viktig?

– En anledning är att det mesta görs på datorer nu för tiden och då måste eleverna givetvis kunna hantera dem. I dag finns det en övertro på ungdomarnas kunskaper, men en del förstår till exempel inte hur man sparar ett dokument. Våra undersökningar visar att var femte elev anser att han eller hon inte har tillräckliga teknikkunskaper för att hänga med i skolan. När det gäller tjejer anser bara var femte att kunskaperna är tillräckliga, säger Åke Grönlund och tillägger:

– Om man digitaliserar effektivt – men bara då – kan man också underlätta både lärarnas arbete och elevernas lärande.

Kontakt:
Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet, ake.gronlund@oru.se, 070-585 17 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera