Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Salinomycin är en molekyl som produceras av jordlevande bakterier av arten Streptomyces albus. Denna molekyl verkar selektivt mot cancerstamceller, men hur det gått till har varit okänt. Men nu har lundaforskare skapat en självlysande variant av salinomycin för att också förstå hur den fungerar.

Forskarna har lyckats beskriva hur och var molekylen verkar mot cancerstamcellerna.

– Vi har visat var molekylen hamnar när den tas upp i cancerceller. Genom att göra molekylen självlysande har vi till och med kunnat fånga händelseförloppet på film, säger Daniel Strand som leder en forskargrupp i organisk kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

Genom att utveckla en självlysande variant har forskarna satt fingret på hur salinomycin fungerar på molekylär nivå. Bild: Chalmers

Det är sedan länge känt att den aktuella molekylen kan transportera joner över cellmembran, i detta fall kaliumjoner. Forskarna blev ändå förvånade när de såg bilder av molekylen i celler.

– Vi som var inblandade i studien hade från början en ganska naiv bild av att molekylen verkade i cellens yttre membran, säger Daniel Strand.

Anrikas i endoplasmatiska nätverket
Istället visade det sig att molekylen snabbt passerade det yttre cellmembranet och anrikades i en organell som kallas det endoplasmatiska nätverket. Det är där molekylen verkar som jontransportör, och det är just den aktiviteten som forskarna i studien har lyckats koppla till minskningen av andelen cancerstamceller.

Bakom studien står forskargrupper inom kemi, cellbiologi, kemisk fysik och medicin vid Lunds universitet. Främst är det Daniel Strands och Stina Oredssons forskargrupper som drivit arbetet. Forskningsresultaten kan bidra till nya sätt att tänka kring hur man kan utveckla cancerläkemedel som både behandlar och minskar risken för återfall i cancer.

Studien:
The Molecular Basis for Inhibition of Stemlike Cancer Cells by Salinomycin, ACS Central Science.

Kontakt:
Daniel Strand, universitetslektor, Kemiska institutionen, Lunds universitet, daniel.strand@chem.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera