Tema

Gener gör olika när det gäller hjärntumörer

Två gener spelar viktiga roller för hur elakartad cancer bildas i hjärnan. En gen håller tillbaka bildandet av tumören, medan en annan gen tvärtom främjar tumören, visar forskning från Umeå universitet.

– Att förstå genernas betydelse för att hålla tillbaka elakartade tumörer kan på lång sikt få betydelse för behandlingen av cancer, säger Mahmood Faraz, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

I sin avhandling fokuserar Mahmood Faraz på generna LRIG1 och LRIG2. De har fått sina namn av leucinrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner. Att dessa gener spelar roll för cancer är känt sedan tidigare, men deras molekylära mekanismer har hittills varit oklara. Många forskargrupper i världen har under många år försökt förklara denna mekanism.

Genom att göra försök på möss har en forskargrupp under Håkan Hedman i Umeå kunnat visa att LRIG1-genen agerar som en tumörsuppressor, det vill säga genen motverkar bildandet av tumörer i mössens hjärnor. Den andra studerade genen, LRIG2, verkar däremot tvärtom främja elakartad hjärntumör.

Tumörhämmare och tumörfrämjare
I Mahmood Faraz avhandling visas att LRIG1-genens tumörhämmande verkan delvis har samband med andra proteiner, så kallade receptor-tyrosinkinaser, RTK. Dessa RTK har en central roll i att tumörer utvecklas och de kan bidra till flera sorters cancer om de inte hämmas.

LRIG1 håller tillbaka migreringen av hjärntumörceller delvis genom en specifik RTK, en MET (mesenkymal-epitelövergång). Den andra studerade genen, LRIG2, främjar däremot tumören genom att modulera nedströms signalering av en annan RTK, PDGFR.

I ett annat projekt har Mahmood Faraz kunnat visa vilka proteiner som interagerar med LRIG1 som ändrar dess funktion. Av totalt ett 20-tal proteiner har man nu kunnat kartlägga fyra proteiner som understödjer LRIG1-genen och åtta som motverkar genen. Sedan tidigare var bara ett av dessa cirka 20 proteiner beskrivet.

Mer forskning behövs
– Det är verkligen spännande upptäckter. Man kan faktiskt tala om ett genombrott av betydelse för det här forskningsfältet. Men det är fortfarande preliminära data och fler forskningsprojekt behövs i framtiden för att klarlägga mekanismerna, säger Mahmood Faraz.

Avhandlingen:
Undersökningar av leuconrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer. (Engelsk titel: Investigations of Leucin-rich repeats and immunoglobulin-like domain-proteins 1 and 2 (LRIG1 and LRIG2) and their genes in cancer)

Kontakt:
Mahmood Faraz, mahmood.faraz@umu.se (engelska)

Gener gör olika när det gäller hjärntumörer

 lästid ~ 2 min