Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En strategi för cancerbehandling är att hämma utvecklingen av blodkärl i tumören. Forskare från Uppsala universitet visar i en ny studie hur ett visst protein, CD93, interagerar med det nätverk av proteiner som behövs för att tumörblodkärlen ska byggas upp. Blockering av denna interaktion skulle kunna användas för att hindra blodkärlsutvecklingen och bromsa cancern.

Blodkärl i tumörer har en annan molekylär uppbyggnad än normala kärl. Denna skillnad gör att tumörblodkärlen fungerar annorlunda, vilket kan påverka hur tumören växer och svarar på behandling. Ett sätt att förbättra cancerbehandling kan därför vara att hämma uppbyggnaden av de dåligt fungerande blodkärlen i tumören. För att kunna göra det behövs mer kunskap om de komponenter som deltar i processen då tumörblodkärlen byggs upp.

Anna Dimbergs forskargrupp vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har undersökt hur proteinet CD93, som produceras av blodkärl i många typer av cancer inklusive hjärntumörer, påverkar kärlbildningen i tumörer. Studien, som publiceras i tidskriften Journal of Clinical Investigation, visar att CD93 har en central betydelse för uppbyggnaden av extracellulärt matrix, det material som finns runt om cellerna i en vävnad.

Proteinet bidrar till stabila blodkärl
– Vi såg att CD93 framförallt medverkar i att organisera det nätverk av fibronektin som omger blodkärlen. Det är oerhört spännande resultat eftersom det extracellulära matrixet är viktigt för välfungerande blodkärl och också kan påverka funktionen av många andra celler i tumörens mikromiljö, inklusive cancercellerna, säger Roberta Lugano som är postdoktor i gruppen och har varit ansvarig för studien.

Fibronektin-nätverket behövs för att de nybildade blodkärlen ska kunna mogna till välfungerande, stabila kärl. I djurmodeller av hjärntumörer där CD93 saknades i blodkärlen såg forskarna att det inte bildades något fibronektin-nätverk kring de nybildade kärlen. Detta kunde kopplas till en försämrad förmåga att transportera blodet och en ökad genomsläpplighet för vätska och plasmaproteiner.

Finns i cellväggarna
Forskarna har också kartlagt hur sambandet mellan CD93 och fibronektin-nätverket ser ut på molekylär nivå. CD93 finns i cellerna i blodkärlens väggar där det binder till fibronektin genom att interagera med ett annat protein, kallat MMRN2. CD93/MMRN2-komplexet behövs för att omorganisera lösligt fibronektin till ett nätverk av fibrer. Det verkar också som att denna mekanism är särskilt viktig för tumörens blodkärl.

– Våra resultat antyder att man skulle kunna hindra blodkärlsutvecklingen i tumörer genom att hämma interaktionen mellan CD93 och MMRN2. Detta skulle kunna leda till sämre fungerande kärl i tumören och bromsa cancerns utveckling. Det är något vi kommer att pröva i våra fortsatta studier, säger Anna Dimberg vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Studien:
CD93 promotes integrin-β1 activation and fibronectin fibrillogenesis during tumor angiogenesis, Dimberg et al; Journal of Clinical Investigation 2018

Kontakt:
Anna Dimberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, anna.dimberg@igp.uu.se

Roberta Lugano, institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, roberta.lugano@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera