Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Digitaliseringen av industrin innebär att maskiner och affärssystem kopplas samman. Person­säkerheten i maskinernas styrsystem är viktig, men det kan ibland vara svårt att veta vilka regler som gäller. RISE går på djupet i två rapporter.

Alla maskiner som sätts på den europeiska marknaden måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i det europeiska maskindirektivet. CE-märket på maskinen betyder att tillverkaren intygar att kraven följts. Ett styrsystem ska vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer inte ska uppstå. Men det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller. RISE har skrivit två rapporter om maskiners styrsystem, EU:s maskindirektiv och säkerhet för operatören.

Kraven på säkra styrsystem beskrivs i europeiska standarder. Riskanalysen resulterar i behov av olika grad av riskreducering. Graderingen av riskreducering sker i ”PL” (Perfomance level) eller ”SIL” (Safety Intergity Level). Den första rapporten, Safety-related Machine Control Systems using standard EN ISO 13849-1, är skriven på engelska och riktar sig till utvecklare av styrsystem.

– Det kan vara svårt för den som konstruerar styrsystem att veta hur kraven ska tolkas, sägerJohan Hedberg som ansvarar för automationsgruppen på RISE Elektronik.
– Och när man väl identifierat vilka krav som ska uppfyllas gäller det att kunna visa att maskinstyrningen verkligen är säker. RISE jobbar med både små och stora företag. Vi hoppas våra rapporter kommer att vara till hjälp i utvecklingsarbetet.

Den andra rapporten, Maskinstyrningar i praktiken, handlar om maskindirektivet och reglerna för CE-märkning. Rapporten är skriven på svenska och beskriver bakgrunden för maskinsäkerhet, säkra styrsystem och säkerhetskomponenter. Några exempel ges på maskiner och riskreducering.

Rapporterna från RISE:
Safety-related Machine Control Systems using standard EN ISO 13849-1
Maskinstyrningar i praktiken

Läs mer om maskinstyrning och maskindirektiv:

Vägledning för tillämpning av maskindirektivet (Pdf)

Kontakt:
Johan Hedberg, johan.hedberg@ri.se, 010-516 50 71

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera