Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och det är de medelålders, inaktiva och glupska hankatterna som löper störst risk att bli överviktiga och få diabetes.

Diabetes hos katt liknar i hög grad människans typ 2-diabetes och katter och människor delar flera riskfaktorer för sjukdomen, såsom övervikt och en stillasittande livsstil. Hos människor har etnicitet visat sig ha ett samband med risken för diabetes; ett klassiskt exempel är pimaindianer. Vissa kattraser, som t.ex. burma, löper motsvarande ökad risk för att få sjukdomen.

Leg. veterinär Malin Öhlund har i sin doktorsavhandling vid SLU undersökt riskfaktorer för diabetes hos katter. Resultaten kan hjälpa både veterinärer och kattägare att förebygga sjukdomen.

Dubbelt så vanligt bland hankatter
– Vi använde statistik från ett djurförsäkringsbolag för att undersöka hur vanlig sjukdomen är hos svenska katter, berättar hon. Vi undersökte också om risken för diabetes varierade med katternas ålder, kön och ras.

Störst risk för diabetes såg hon hos katter vid 13 års ålder och hankatter utvecklade diabetes dubbelt så ofta som honkatter. Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt visade sig löpa större risk för att drabbas av diabetes jämfört med andra raser, medan flera andra raser var mindre utsatta.

Malin Öhlund bjöd in ägare till katter med och utan diabetes att delta i en enkätundersökning. Kattägarna fick svara på frågor om t.ex. kattens hull, ätbeteende, aktivitetsnivå, om katten var inne- eller utekatt, och vilken typ av foder som katten åt.

Torrfoder en riskfaktor
Överviktiga katter hade en klart förhöjd risk att drabbas av diabetes. Katter som beskrevs av sina ägare som glupska hade också en förhöjd risk för sjukdomen. Att vara utekatt var däremot skyddande mot diabetes. Inom gruppen normalviktiga katter hade de som mestadels åt torrfoder en ökad risk för sjukdomen jämfört med katter som åt mest våtfoder.

Eftersom övervikt visade sig vara en så stark riskfaktor för diabetes, studerade Malin Öhlund vilka faktorer som också hade ett samband med övervikt.

– Vi fann flera riskfaktorer som var desamma för både diabetes och övervikt, som t.ex. att vara hankatt, medelålders, glupsk, och att äta mestadels torrfoder. Katter av raserna birma och perser var mindre benägna att få diabetes, och var också mer sällan överviktiga.

Insulinresistens hos vissa katter
Malin Öhlund jämförde också skillnader i ämnesomsättningen mellan raserna burma, birma och maine coon, och såg ett mönster hos burmorna som liknar det som ses hos människor med insulinresistens. Insulinresistens är ett tillstånd som vanligtvis ses hos människor innan typ 2-diabetes utvecklas.

– Det är viktigt att känna till vilka faktorer, som bidrar till att öka risken för diabetes, för att tidigare kunna hitta katter med förhöjd risk. Därmed får både veterinärer och kattägare möjlighet att förebygga sjukdomen eller fördröja sjukdomsdebuten, avslutar Malin Öhlund.

Avhandling
”Feline diabetes mellitus. Aspects on epidemiology and pathogenesis”

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera