Sandstubb (Pomatoschistus minutus) är en fisk i familjen smörbultar.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ökat buller i havet verkar minska parningsbenägenheten för fiskar, visar forskning från Göteborgs universitet. Ljudföroreningarna försvårar fortplantningen för sand- och lerstubb, som är viktig föda för unga torskar. Honan vill ha en hane som sjunger, och hör hon ingen sång blir det sällan några yngel.

Buller i havet syns inte och vi kan inte heller höra det ovan ytan. Ljud i havet går nästan fem gånger snabbare än i luft och det transporteras enormt mycket längre.

– Vi kan spela in båtar som befinner sig långt utom synhåll och ljudet är i princip oförändrat. Man skulle kunna jämföra det med att bo i Göteborg och samtidigt höra alla bilar köra i Stockholm. Det skulle bli ett väldigt brus och det skulle troligen inte tillåtas, eftersom det överstiger buller som anses vara skadligtr, säger Eva-Lotta Blom, författare till avhandlingen, som undersöker hur sand- och lerstubbars parning påverkas av ljud i vattnet.

– Detta gäller dock inte i havet där vi inte har tydliga regler för bullergränsen.

Ljudföroreningar i havet ökar
Att fiskar använder ljud som kommunikationsmedel är en relativt ny upptäckt och det är fortfarande inte helt klart hur och varför ljuden används eller hur signalen tolkas av mottagaren.

Men för en fiskhane av arten sand- eller lerstubb verkar det vara nödvändigt att höras för att kunna para sig.

– Så med tanke på den snabbt växande användningen av bland annat fritidsbåtar är det viktigt att förstå hur buller påverkar fisken.

Honan väljer bara hanar som sjunger
Sand- och lerstubb lever på grunt vatten runt hela Sveriges kust. Det är en liten fisk (4-9 cm) som är betydelsefull föda för torsk.

Under sitt drygt ettåriga liv bygger hanen bo i ett tomt musselskal eller utgrävd hålighet där han försöker locka till sig honor genom att visa upp sig på bästa sätt.

– Kommer en hona fram och inspekterar boet kan hanen producera ett ljud som är avgörande för honan om hon ska para sig med hanen eller inte. Sandstubbarna låter som en katt som spinner medan den mindre lerstubben låter som en intensiv hackspett.

 

Honorna föredrar goda sångare
Om honan bestämmer sig för att hanen är en bra kandidat efter att han har sjungit för henne, lägger hon sina ägg i taket av boet. När hon är klar lämnar hon hanen som ensam får ta hand om äggen tills de kläcks.

Honan väljer alltså bara hanar som sjunger. Någonting i hanens sång verkar vara avgörande för henne när hon ska välja partner.

– Ljudet skulle kunna innehålla information men vi vet helt enkelt inte vad informationen betyder, men vi vet däremot att sång är helt avgörande för hanen för att få para sig.

Buller påverkar fortplantningen
Men vad händer om honan inte hör hanens sång på grund av att det finns för mycket buller i omgivningen? För att undersöka om buller påverkade negativt blev fiskarna störda i akvarierna med en ljudkälla. Ljudet låg inom samma frekvenser som vanliga fritidsbåtar.

– Så det är alltså ett reellt scenario för en fisk. Vi lät sedan två honor och en hane interagera fritt i 12 timmar och undersökte vad som hände. Resultatet var slående.

Forskarna fann att fiskar som befann sig en bullrig miljö knappt parade sig. Och om de parade sig så tog det betydligt längre tid än det gjorde för de fiskar som levde i ett tyst akvarium.

Dessutom dog hälften av äggen i de bullriga miljöerna innan de kläcktes. Och om de kläcktes tog det längre tid än för de ägg som var i en tyst miljö.

– Studierna visar även att vid försök bör akvariemiljön vara så tyst som möjligt eftersom buller kan påverka resultaten. Har man en uppsättning akvarier, som varit mer utsatta för buller än en annan, så måste man ta med bullret i beräkningen, säger Eva-Lotta Blom.

Kontakt: Eva-Lotta Blom, doktorand, marin ekologi, telefon: 031-786 36 35, e-post: eva-lotta.blom@bioenv.gu.se

Avhandlingen: Sexual signalling and noise pollution in the sea – Implications for courtship behaviour and reproductive success in two vocal species of gobies

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera