Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna – men det är sällsynt att primärvården upptäcker nya fall. Ny forskning visar att två enkla prov – ett immunkemiskt prov för blod i avföringen samt ett blodvärdesprov – skulle vara till stor hjälp för att avgöra vilka patienter som behöver utredas vidare.

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna och drabbar varje år över 6000 personer i Sverige. Trots att cancerformen är så pass vanlig är den ändå sällsynt för en primärvårdsläkare, som träffar på mindre än ett nytt fall per år. Symptom som kan orsakas av tjock- och ändtarmscancer är dessutom mycket vanliga bland patienter i primärvården, till exempel buksmärtor, blödning från ändtarmen och ändrade avföringsvanor.

– För primärvårdsläkaren är det ofta svårt att avgöra vilka patienter som behöver utredas med koloskopi av tjocktarmen, vilket är en besvärlig undersökning för patienten och också resurskrävande, säger Cecilia Högberg, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för allmänmedicin.

Enkla prover till låg kostnad

I sin forskning har Cecilia Högberg kunnat visa att en kombination av två enkla prover kan vara till hjälp för att avgöra vilka som behöver utredas vidare: immunkemiskt prov för blod i avföringen (F-Hb) samt blodvärdet (Hb). Studierna visade att när patienterna hade ett normalt immunkemiskt F-Hb-prov och normalt blodvärde var risken mycket liten för tjock- eller ändtarmscancer.

– Dessa två prover kan lätt tas i primärvården och till en låg kostnad. Vi har också funnit att av dem som drabbas av tjock- och ändtarmscancer söker två tredjedelar först hos primärvårdsläkare. Det är därför viktigt att primärvården har tillgång till tillförlitliga och lättanvända diagnosmetoder, säger Cecilia Högberg, som arbetar som distriktsläkare i Krokom.

Cecilia Högberg har tillsammans med forskarkollegor även undersökt det diagnostiska värdet av prov för kalprotektin, ett protein som bildas vid inflammation i tarmen. Resultaten visade att ett avföringsprov för kalprotektin inte tillförde något vid utredning om tjocktarmscancer och provet är dessutom dyrare och krångligare att analysera.

Cecilia Högberg tog sin läkarexamen vid Uppsala universitet. Hon är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare i Krokom i Jämtland.

Avhandlingen:

Diagnosing colorectal cancer in primary care: the value of symptoms, faecal immunochemical tests, faecal calprotectin and anaemia

Kontakt:

Cecilia Högberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin, Umeå universitet. Telefon: 070-239 7413. E-post: cecilia.hogberg@regionjh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera