Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Annika Hellman har i tre delstudier undersökt elevers skapande i bild- och medieundervisningen på estetiska gymnasiekurser. Hon lyfter där fram elevernas tendens att se sig som exempelvis ”duktiga tjejer” eller ”omotiverade estetelever” – deras perspektiv på skolan generellt, och på bild och medieundervisning specifikt.

I avhandlingen använder hon visuella forskningsmetoder som videodagbok, observationer och fotografering. Genom elevernas videodagböcker visar hon hur deras fritid knyts ihop med arbetet i skolan.

– Eleverna arbetar där med komplexa arbetsprocesser. Det är ett experimenterande utan på förhand givna svar, något som utmanar utbildningssystemets traditionella fokus på effektivitet och målstyrning, säger Annika Hellman.

Demokratiska möjligheter
I sin avhandling visar hon hur elever genom estetisk verksamhet i skolan kan uttrycka åsikter och kritik, men även vilka demokratiska möjligheter och framtida potentialer som ryms inom undervisning med bild och media i skolan.

– Samtidigt synliggör jag elevers motstånd mot bildundervisning. Det sker exempelvis genom tystnad och inaktivitet. Killar hade i studien svårare att hitta fruktbara sätt att förhålla sig till bildämnet och fokuserade mer på vad som händer utanför skolan.

När elevernas upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga handlar det såväl om en reproduktion av könsnormer och elevidentiteter på gymnasiet, som om att utmana och förflytta de normerna.

– Dessutom innebär elevernas arbete med bild och medier att de nyanserar sina föreställningar om identitet och normer. Detta är tätt sammankopplat med nyansering av tänkandet, omvärldsuppfattningen och självet, säger Annika Hellman.

För mer information:
Annika Hellman, telefon: 031–786 2318, mobil: 070-948 8410, e-post: annika.hellman@gu.se

Annika Hellman lägger fram sin avhandling Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i bild och medieundervisning vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 28 april kl. 13.00.

Fotnot: Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera