Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sveriges hällbilder håller världsklass! Nu lanserar professor Joakim Goldhahn vid Linnéuniversitetet en ny hemsida, Hallbild.se, där forskare, förvaltare och förmedlare kan samverka och utbyta erfarenheter och kunskap om hällbilder i Sverige.

– Ett av syftena är att sprida kunskap om bildernas betydelse men också hur de bäst tas om hand så att de bevaras till kommande generationer, säger professor Goldhahn.

Joakim Goldhahn har under åtta år lett ett projekt kring bronsålderns hällbilder i Tjust – Bilder av ostkustens bronsålder. Det har förvandlat Tjust från ett ofta bortglömt och förbisett hällbildsområde till norra Europas fjärde största område med inknackade bilder från bronsåldern. Hemsidan som nu lanseras tar sin utgångspunkt i tjustbygdens hällbilder men öppnar även dörrar på glänt till andra forskare, muséer och förvaltande organ att bidra med att skapa och sprida kunskap om detta unika kulturarv. Även den intresserade allmänheten kommer att kunna bidra till hemsidan i en samskapande process:

– Äntligen! Tillsammans med Daniel Lindskog vid Kulturarvskommunikation har Linnéuniversitetet skapat en multimedial hemsida där allt från privatpersoner till världskända forskare kan mötas och utbyta tankar och idéer om hällbildernas betydelse. Det blir något alldeles nytt och spännande; en hemsida som lever och andas och som låter människor som du och jag att ta del av denna unika bildskatt, säger professor Goldhahn.

Varför har du skapat den här hemsidan?

– Hällbilder är ett globalt fenomen som kommunicerar tankar om vad det innebär att vara människa. Det mänskliga är inte bundet till tid eller rum, hällbilderna förenar oss människor, det sätter fingret på vad det är som skiljer oss åt men också det som förenar oss som art, som människor. Hällbilder öppnar dörrar till det som varit och det som är och ska denna bildskatt bevaras till kommande generationer behövs det platser och medier som för samman människor att samtala om ”bilden” som ett meningsskapande fenomen.

Hemsidan lanseras tisdagen den 10 januari klockan 09.00 i ett digitalt forum där folk från hela Sverige kommer att delta. Varför har du valt att lansera sidan på det sättet?

– Det är helt i linje med min vision, säger Joakim Goldhahn. Hällbilder finns överallt och därför behövs det en hemsida där människor från ”överallt” kan mötas och diskutera och utbyta kunskap om dessa fantasieggande bilder i en samskapande process.

Länk till sidan: Hallbild.se

Kontakt:
Joakim Goldhahn, professor i arkeologi, mejladress joakim.goldhahn@lnu.se
Tove Nordén, kommunikatör, telefon 070-367 14 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera