Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid bedömning av flera olika sjukdomar är det viktigt att beräkna hjärtats högerkammarfunktion. Forskare Stina Jorstig vid Region Örebro län har tagit fram en ny metod för bedömning av hjärtats funktion. Det som mäts är hur stor andel av hjärtats totala blodvolym som pumpas ut i ett hjärtslag.

– Det är viktigt att kunna se om hjärtats högra kammare är förstorad eller har onormal form. Det kan uppstå vid olika sjukdomstillstånd som hjärtsvikt och medfödda hjärtfel och kan medföra sänkt pumpförmåga hos höger kammare, säger Stina Jorstig, civilingenjör vid Medicinsk Teknik på Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro Universitet.

Hjärtats två kammare ser lite olika ut och den högra kammaren har en mer komplex geometri än den vänstra. Vänster kammare har en jämnare form och den är lättare att bedöma utifrån längd och areamått. Tidigare var det mer fokus på den vänstra kammaren, som ansågs ha en viktigare funktion, men forskning inom detta område har under de senaste tio åren haft ökat fokus på höger kammare.

Ultraljud bekvämare för patienten
Stina Jorstig har i sin forskning tagit fram en förbättrad metod för bedömning av högerkammarfunktion. Vid undersökning av hjärtats funktion är det vanligt att använda bildgivande tekniker. Ultraljud och MR-kamera (magnetresonanstomografi) är två exempel på tekniker som används i dagens sjukvård.

– Vid undersökning av höger kammare är det vanligt att man vill bedöma dess förmåga att pumpa ut blodet i lilla kretsloppet där det syresätts i lungorna.

Denna bedömning av höger kammares pumpförmåga görs på olika sätt i ultraljuds- och MR-bilder eftersom bilderna tas under olika förutsättningar. Ultraljud och MR bygger på två helt olika tekniker.

Det som mäts är hur stor andel av hjärtats totala blodvolym som pumpas ut i ett hjärtslag. För att kunna mäta det måste man kunna mäta hjärtats volym i olika faser i hjärtcykeln. Det kan vara svårt att göra vid en ultraljudsundersökning.

MR-undersökning utesluter vissa patienter
– Den nya metoden skattar kammarens pumpförmåga utifrån en modell av högerkammaren som består av tre längdmått som kan mätas med ultraljud.

Det är sedan tidigare känt att den metod som anses bäst kunna mäta volymer och kammarens pumpförmåga av höger kammare är MR. Vid en MR-undersökning ligger patienten i ett trångt utrymme och ska hålla andan vid många tillfällen under bildinsamlingen. Det kan upplevas påfrestande för patienten. En ultraljudsutrustning kan förflyttas till patienten och kräver inga andningsuppehåll under undersökningen.

Det är inte alla patienter som kan göra en MR-undersökning på grund av metallimplantat, graviditet eller vissa pacemakers. Mätningar med ultraljud kan göras förhållandevis lätt men bildkvaliten blir inte lika bra som vid MR.

I studien ingick 12 friska försökspersoner och 25 patienter med nedsatt högerkammarfunktion vid Universitetsjukhuset Örebro.

Mätningar av hjärtats storlek
– Utifrån insamlade bilder görs tre längdmätningar av hjärtat i olika faser av hjärtcykeln. Utifrån dessa kan man sedan skatta hjärtats pumpförmåga.

Resultaten från studien visar att den nya metoden stämmer bättre överens med referensvärden på pumpförmågan beräknad utifrån MR-bilder än den metod man idag använder för att bedöma pumpförmåga med ultraljud.

Kontakt: Stina Jorstig, Civilingenjör vid Medicinsk Teknik på Regionservice, Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län Mobil: 070-934 38 96
Mail: stina.jorstig@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera