Mateusz Szymura, naturvårdsspecialist i nationalparken.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Urskogen Bialowieza hemsöks av granbarkborrar som enligt staten hotar att ödelägga skogen för all framtid om inte granarna avverkas. Enligt forskare finns det dock mindre drastiska metoder att ta till. Dessutom ifrågasätts anledningen då nästan alla avverkade träd säljs via statliga internetauktioner.

Den senaste tiden har urskogen Bialowieza, belägen på gränsen mellan Polen och Vitryssland, varit föremål för intensiv bevakning av både nationella och internationella medier. Förra året bestämde den polska miljöministern Jan Szyszko att antalet träd som ska avverkas under en tioårsperiod skulle öka från 60 000 till 180 000 kubikmeter, vilket motsvarar en lika stor ytan som Vättern, alternativ 3000 fullastade timmerlastbilar.

Beslutet går emot de regler som Unesco har satt upp för områden skyddade som världsarv, vilket Bialowieza är sedan 1979. Enligt skogsdistriktens skötselplaner, EU-kommissionen och Natura 2000 är avverkningen dock helt i sin ordning eftersom träden som fällts eller ska fällas är under 100 år gamla.

Omfattande angrepp

Anledningen till beslutet om ytterligare avverkning påstås vara omfattande angrepp av granbarkborren. Enligt miljöministern och de statliga jägmästarna är nämligen avverkning den enda metoden som biter på granbarkborrarna och genom att som i dag tvingas lämna träden i skogen gör att skalbaggarna kan fortsätta till nästa stam.

Mateusz Szymura som har arbetat som naturvårdsspecialist i nationalparken i 12 år är dock föga nöjd med beslutet.

– Ur biologisk synpunkt är granbarkborren inget hot mot skogen utan en del i en naturlig process. Vi har haft besök av skalbaggen i över hundra år och vi har fortfarande ett granbestånd.

Det enda som han menar är exceptionellt med pågående utbrott är skalan. Men inte heller det är ett egentligt hot eftersom ett utbrott bara varar i cirka tre, fyra år.

Han får medhåll av Gunnar Isacsson, ekolog och insektsexpert vid Skogsstyrelsen.

– Den enda metod som är effektiv nog är att använda är feromonfällor. Massor av feromonfällor. Den mest miljövänliga varianten är lådor eller staplar av plasttrattar dit man lockar barkborrarna med hjälp av en signalsubstans som på barkborrarnas språk betyder “-Kom hit allihop! Här finns det massor av mat!”.

Enligt Gunnar Isacsson är den bästa bekämpningsåtgärden dock att låta träden stå kvar eftersom man då behåller granbarkborrens naturliga fiender som även de bor i träden.

Säljs via internet

Det dröjde inte länge efter att kvoterna utökats innan man började spekulera i om det enbart var granbarkborren som låg bakom beslutet. Tvivlarna fick ytterligare vatten på sin kvarn när det visade sig att den polska skogsmyndigheten, Lasy Panstwowe, även ville minska ett annat viktigt bestånd.

– De statligt skogsanställda vill halvera antalet bison eftersom de äter barken på träden, vilket gör att man inte får lika mycket för dem vid försäljning, säger Mateusz Szymura.

Förutom anledningen bakom avverkningen har försäljningen av träden ifrågasatts. År 2008 började Lasy Panstwowe att sälja sitt virke via internetauktioner, något som enligt en rapport publicerad i Annals of Warsaw University of Life Science 2015 är väldigt ovanligt i västerländska länder.

– 80 procent av virket avsätts för träindustrin och säljs genom en plattform på internet avsedd för tidigare kunder. Det som inte säljs där går vidare till en annan plattform öppen för alla företag, säger Krzysztof Trebski, pressansvarig vid Lasy Panstwowe.

Förra året såldes totalt 25 000 kubikmeter ved i Bialowieza. Femton procent av träden var av så dålig kvalitet att det inte lämpade sig för industrin utan istället avsattes för privatkunder. Resten av timret användes för att reparera byggnader och sätta upp staket. En väldigt liten del utgjordes av speciellt värdefullt trä som användes för att göra lyxiga möbler och musikinstrument och såldes via klassiska auktioner som arrangerades av respektive skogsdistrikt.

– Hela systemet är en mix av olika metoder från internetauktioner och klassiska auktioner till på platsförsäljning och detaljhandel. Allt för att det ska passa våra olika kundgrupper som varierar från Ikea till privatpersoner som vill köpa lite ved inför vintern.

Miljardvinster väntar

Enligt Lasy Panstwowe är den avverkade skogen värd drygt 20 miljoner zloty per år, vilket är drygt 45 miljoner kronor – pengar som går till skogsstyrelsen så att de bland annat kan betala ut löner och hålla efter byggnader. Miljöministern har dock upprepade gånger sagt ut utrensningen av död ved och andra gamla träd från skogen kan generera så mycket som 700 miljoner zloty, alltså 1,6 miljarder kronor. I ett fattigt område som inte har haft samma ekonomiska återhämtning som resten av Polen är det en välbehövlig inkomst.

En av anledningarna till att den polska staten tar till mer eller mindre drastiska metoder när det kommer till avverkning och försäljning kan bero på den pågående bristen på virke. Enligt rapporten i Annals of Warsaw University of Life Science ligger timmerutbytet vid avverkningen på endast 55 procent, jämfört med 86 procent i Sverige.

Text: Izabella Rosengren, frilansskribent för forskning.se
Foto: Sara Johari

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera