Smörbult, Neogobius melanostomus, i ett akvarium.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv fisk som ökar i antal i Göteborgs hamn och kanaler. Nu får forskare vid Göteborgs universitet möjlighet att grundligt undersöka fisken. Under en fisketävling för ungdomar lämnas fångsten till studier.

För att sätta fisken på agendan arrangerar Sportfiskarna en fisketävling för ungdomar. Fångsten får sedan forskare från Göteborgs universitet möjlighet att undersöka.

− Genom att se vilka platser den svartmunnade smörbulten fångas på, och undersöka till exempel storleksskillnader på fisken mellan de här olika miljöerna, så kan flera frågor förhoppningsvis besvaras, säger Lotta Kvarnemo, professor i evolutionär ekologi vid Göteborgs universitet.

Kanske kan forskarna få svar på om fisken i olika ålder väljer olika miljöer och om smörbulten växer snabbare i hamnens brackvatten än i sötvatten. Och kanske går det att konstatera vilken föda fiskarna i Göteborgstrakten lever av.

Språngbräda genom hamnen
Den svartmunnade smörbulten har snabbt spridit sig i stora delar av Europa och för några år sedan kom fisken till Göteborg. Än så länge finns arten inte i saltvattnet på Västkusten, men det finns en risk att smörbulten kan etablera sig även där, och att Göteborgs hamn kanske kan vara en språngbräda.

− Vattnet i hamnen varierar i salthalt, och det finns studier som visar att förmågan att hantera föränderliga miljöer kan hjälpa arter att anpassa sig till nya förhållanden. Om den svartmunnade smörbulten kan sprida sig från hamnens brackvatten ut till Västerhavet genom sin anpassningsförmåga kan det få ekologiska konsekvenser, säger Leon Green, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Tillsammans med professor Lotta Kvarnemo, undersöker han fiskarnas anpassningsförmåga.

Skapar problem för fiskerinäringen i Östersjön
I Östersjön har den svartmunnade smörbulten på sina håll slagit ut traditionella fiskerinäringar och det finns ett stort behov av att förstå hur den sprider sig och vart den tar vägen.

Sportfisketävlingen är ett sätt att nå ut till allmänheten och berätta om invasiva arter och behovet av miljövård.

Kontakt:
Lotta Kvarnemo, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap,
070-4863832, lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se

Leon Green, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap,
0704-76 14 80, leon.green@bioenv.gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera