Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nästan oavsett belysning har kycklingars – och sannolikt andra fåglars – färgseende avgörande betydelse för att de hittar bra mat som är mogen att äta och att de kan identifiera högkvalitativa partner att para sig med. Det visar nya forskningsrön som tagits fram vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Forskarna slår fast att kycklingar – liksom människor – har färgkonstans. För fåglarnas del innebär det exempelvis att de i olika miljöer och under olika ljusförhållanden känner igen färgen på bär och därmed kan skilja bär som är mogna från de som är omogna. Utan färgkonstans så hade de inte kunnat lita på sitt färgseende, de hade helt enkelt sett bären i olika färger i takt med att ljuset hade förändrats. De hade heller inte med säkerhet kunnat känna igen sina artfränder.

Forskare har tränat kycklingar
Resultaten har forskarna nått genom att träna kycklingar. Inledningsvis har kycklingarna vistats i vit belysning och har haft till tillgång till behållare märkta med tre färger: rött, gult och orange. Bara den orange behållaren har resulterat i att fåglarna fått mat. Därefter har forskarna undersökt vilken behållare kycklingarna valt när belysningen ändrats till olika röda nyanser. Resultatet visade att kycklingarna även då valde orange behållare.

– Vi undersökte många olika ljusförhållanden för att ta reda på hur stora belysningsförändringar som kycklingarna klarar av att behålla sin färgkonstans i. Den typen av undersökning har inte gjorts tidigare, säger Peter Olsson, biolog och en av forskarna i den världsledande Syngruppen vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Kan applicera modellen på andra djur
Genom att använda en matematisk modell beräknade forskarna hur stora belysningsförändringarna är i kycklingarnas ögon. Samma modell kan användas på andra djur och på så vis kan forskare för första gången jämföra färgkonstansen hos kycklingar och fåglar med förmågan till färgkonstans hos andra djur.

– Vi kan också jämföra kycklingarnas förmåga till färgkonstans i laboratoriet med de ljusförändringar som de och andra fåglar stöter på i naturen, exempelvis hur ljusförhållandena skiljer sig åt i skogen jämfört med på ett öppet fält. Våra resultat visar att de kan behålla sin färgkonstans i laboratoriet under större belysningsförändringar än de ljusförändringar som sker i naturen, säger Peter Olsson.

Peter Olsson har gjort studien tillsammans med kollegor vid Lunds universitet och universitetet i Bristol. Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

 

Kontakinformation: Peter Olsson, doktorand, Lunds universitet, biologiska institutionen, peter.olsson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera