Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En del adenovirus kan använda kroppens egna koagulationsfaktorer för att enklare ta sig in i våra celler, en egenskap som kan ha effekt på det vanliga virusets förmåga att infektera oss. Dessutom kan andra adenovirus binda till specifika kolhydrater som överuttrycks på flera cancerformer. Upptäckterna, som beskrivs i en avhandling vid Umeå universitet, kan komma att användas vid utveckling av nya adenovirus-baserade cancerbehandlingar.

– Genom forskning kring hur humana adenovirus sprider sig har vi upptäckt att vissa använder sig av blodets koaguleringsmekanism medan andra adenovirus utnyttjar kolhydrater på ytan av olika celler, vilka ibland överuttrycks specifikt på cancerceller, säger Annasara Lenman, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och författare av avhandlingen.

Humana adenovirus (HAdV) är väldigt vanliga virus som bland annat orsakar förkylning, ögoninfektion och diarré. Infektionerna är oftast milda och övergående men hos personer med redan nedsatt immunförsvar, som exempelvis AIDS-patienter och personer som genomgår transplantationer, kan de vara livshotande.

Tillsammans med forskarkollegor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi/Avdelningen för virologi, har Annasara Lenman kunnat visa att viruset HAdV-31 kan utnyttja kroppens koagulationsfaktorer för att underlätta infektion av våra celler.

HAdV-31 kan orsaka livshotande infektioner hos bland annat patienter som genomgår benmärgstransplantation. Eftersom koagulationsfaktorer primärt finns i blodet skulle denna egenskap hos HAdV-31 kunna bidra till virusets förmåga att sprida sig i hela kroppen och orsaka dessa farliga infektioner.

Adenovirus som cancerbehandling
– Just den här molekylära interaktionen mellan viruset och koagulationsfaktorerna som vår forskning visar skulle kunna utgöra ett mål för utveckling av framtida antiviraler, säger Annasara Lenman.

Det är sedan tidigare känt att adenovirus även kan modifieras och användas som vektorer för att bland annat bekämpa cancer. Enligt Annasara Lenman utgör adenovirus ett lovande alternativ för behandling av de cancertyper som visat sig vara motståndskraftiga mot vanliga behandlingsmetoder såsom strålning och cellgifter:

– Vi har upptäckt att HAdV-52 binder till en specifik kolhydratsort som är väldigt ovanlig på celler hos friska vuxna personer, men kan finnas i stora mängder på vissa cancertyper. Vi tror därför att HAdV-52 skulle kunna modifieras och användas som behandling mot dessa cancerformer.

Annasara Lenman är född och uppvuxen i Nybyn utanför Piteå och tog sin masterexamen i molekylärbiologi vid Umeå Universitet. Hon är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, avdelningen för virologi.

Avhandlingen: Fredagen den 27 maj försvarar Annasara Lenman, Institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Adenovirus-värd interaktioner: Implikationer för tropism och terapi. (Engelsk titel: Adenovirus-host interactions: implications for tropism and therapy.) Opponent: Professor Lennart Svensson, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Professor Niklas Arnberg.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal E04, Byggnad 6A-L (Biomedicinhuset), Norrlands universitetssjukhus.

Kontakt: Annasara Lenman,Institutionen för klinisk mikrobiolog, Avdelningen för virologi, Umeå universitet Telefon: 090-785 1241 E-post: annasara.lenman@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera