Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Umeå Universitet har i samarbete med forskare vid cancerregistret i Oslo studerat möjliga orsaker bakom utvecklingen av hjärntumörer. Resultaten, som nyligen presenterades i tidskriften Oncotarget, visar att uttrycket av vissa små molekyler, så kallade metaboliter, skiljer sig mellan friska individer och personer som sedan utvecklade hjärntumörer. Störst skillnad mellan grupperna hittades kring vitamin E.

– Vanliga livsstilsfaktorer såsom rökning och alkohol är inte kopplade till hjärntumör, så det är intressant att vi nu i vitamin E hittat en möjlig koppling som vi kan gå vidare och detaljstudera, säger Beatrice Melin, som är forskare vid Institutionen för strålningsvetenskap och en av artikelförfattarna.

– Vi måste tydligt påpeka att resultaten är preliminära och att ytterligare studier i ett bredare patientmaterial behövs för att verifiera kopplingen mellan vitamin E och hjärntumörer.

Unika serumprover från hjärntumörpatienter
Forskargruppen vid Institutionerna för strålningsvetenskap och kemi har, under ledning av Beatrice Melin och Henrik Antti, utgått från ett unikt biobanksmaterial med serumprover från hjärntumörpatienter, tagna långt innan diagnos. Forskargruppen har studerat skillnaden i metaboliter mellan patienter som sedan utvecklade hjärntumörer och en kontrollgrupp.

– Andra studier har också visat på ogynnsamma effekter av vitamin E, så det är helt i linje med aktuella resultat i området gällande andra tumörformer, säger Henrik Antti, som är forskare vid Institutionen för kemi.
– Naturligtvis tolkar vi analyserna försiktigt och kommer nu att gå vidare i forskningen för att se om vår genuppsättning spelar roll för vilka biomarkörmönster vi ser.

Användning av metabolomik för att studera bakomliggande variabler till framtida sjukdomar, som exempelvis hjärntumörer, är unikt och möjliggörs av just den strukturerade och långsiktiga insamling av material i biobanker som finns tillgänglig i Umeå och Oslo.

Artikeln i Oncotarget: Metabolomic screening of pre-diagnostic serum samples identifies association between α- and γ-tocopherols and glioblastoma risk

För mer information kontakta: Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Telefon: 073-091 8028. E-post: beatrice.melin@umu.se
Henrik Antti, Institutionen för kemi, Umeå universitet. Telefon: 072-208 40 81. E-post: henrik.antti@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera