Artikel från Jönköping University

I en studie vid Jönköping University har forskare undersökt vilka hälsofrämjande aktiviteter personer som behandlas för cancer i barndomen vill ha. Resultaten visar att dessa individer har ett behov av kunskap och psykosocialt stöd från hälso- och sjukvården.

Resultaten från avhandlingen visar att personer som behandlas för cancer i barndomen har ett behov av hälsofrämjande faktorer i form av kunskap och psykosocialt stöd från hälso- och sjukvården.

Familj och vänner kan också vara ett stöd under behandlingen och är därmed också en hälsofrämjande faktor. Vad som räknas som hälsofrämjande faktorer kan variera. För barnen som deltog i denna avhandling är hälsofrämjande faktorer meningsfulla relationer, rekreativa aktiviteter och en tillitsfull omgivning. I dessa faktorer ingår bland annat gemenskap med familjen, tillgivenhet till husdjur, vänskap, engagemang i lek och fritid och att känna sig trygg.

– Genom att tillfråga dem som det berör, i det här fallet barnen, förbättras möjligheterna att de hälsofrämjande insatserna blir bestående. Idag saknas det forskning inom detta område, säger Eva-Lena Einberg.

Syftet med avhandlingen var att utveckla kunskap om hur hälsa kan främjas hos barn med erfarenheter av cancerbehandling och hur hälsofrämjande interventioner baserad på denna kunskap kan utvärderas.

– Resultatet från denna avhandling bidrar med kunskap utifrån ett deltagarperspektiv, om behov och erfarenheter av hälsofrämjande faktorer för personer med erfarenhet av behandling för cancer som barn. Kunskapen kan ligga till grund för utvecklande av hälsofrämjande interventioner för dessa barn.

I avhandlingen har barn med erfarenhet av cancerbehandling deltagit i fokusgrupper där de utifrån fotografier de själva tagit diskuterat vad som främjar hälsa. Även vuxna som haft cancer som barn har svarat på ett frågeformulär om sina erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvården.

Kontaktinformation: Eva-Lena Einberg,
eva-lena.einberg@hh.se
035-16 78 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera