Helikopter-bild som visar en 120 m lång del av staden frilagd. Foto: Peter Fischer
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke (cirka 1600−1100 f.Kr.) på Cypern är mycket större än vad forskarna tidigare trott och nya fynd visar på handel långt utanför närområdet. − Staden kan vara upp mot 50 hektar vilket skulle göra den till en av de största bronsåldersstäderna, kanske den största, i östra Medelhavet, säger Peter Fischer som sedan 2010 leder utgrävningarna.

I somras fortsatte en svensk arkeologisk expedition från Göteborgs universitet att gräva ut delar av staden och nyligen tillkännagavs resultatet av de cypriotiska myndigheterna.

Hala Sultan Tekke ligger nära flygplatsen i Larnaca och blomstrade under perioden 1300−1150 f.Kr. för att sedan överges av hittills okänd anledning. De så kallade ”sjöfolken” kan ha invaderat ön och medfört att staden förstördes och övergavs.

Purpurfärgning av textil
Hundratals år av åkerbruk inom stadsområdet har påverkat lämningarna eftersom byggnaderna som är av sten och soltorkat tegel ligger precis under jordytan. Plöjningen påverkar 20−30 centimeter ner i jorden. Det innebär att bosättningen från perioden strax innan staden övergavs delvis är förstörd men att äldre lämningar från omkring 1200 f.Kr. och tidigare – de tidigaste fynden är från 1600 f.Kr. − är i bättre skick då de ligger under plöjdjupet.

− Vi grävde bland annat fram en 2,1 x 2,7 meter stor bassäng, som högst sannolikt har använts till purpurfärgning av textilier. Vi hittade också skålar och kannor i keramik, vikter till vävstolar, en amulett i form av en skarabé och smycken av guld och silver, säger Peter Fischer, senior professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och projektledare vid utgrävningarna av bronsåldersstaden.

Vidsträckta förbindelse
Fynden bekräftar de interkulturella, vidsträckta, förbindelserna under bronsåldern. På Hala Sultan Tekke har Peter Fischer och hans team funnit föremål från områden som inkluderar västra Medelhavet, södra och centrala delar av Europa samt Levanten (länderna runt östra Medelhavet) och Egypten. Lapis lazuli, en intensiv blå ädelsten, importerades långväga från Afghanistan redan under denna tid och bärnsten kom från Östersjöområdet.

− Förbindelserna med Norden är dessutom verifierade genom fynd av cyprisk koppar under bronsåldern i Sverige. Bronsåldern kan med rätt betecknas som en ”gyllene tid” i mänsklighetens historia i vilken sofistikerade civilisationer ingick i ett nätverk av interkulturella kontakter.

Flyktingvåg åt motsatt håll
Nya undersökningar av Hala Sultan Tekke med hjälp av så kallad georadar är planerade – helt beroende på finansiella resurser för vilka det svenska teamet och ett forskarteam från Ludwig Boltzmann Institut, Wiens universitet, kommer att söka medel under våren 2016. Teamet från Wien är världsledande på icke destruktiva georadarundersökningar som resulterar i avbildningar av lämningar ner till två meter under markytan.

Peter Fischer har dessutom nyligen fått ett större anslag från Vetenskapsrådet för att under fyra år tillsammans med sitt team undersöka den fysiska evidensen av invandrare, ”sjöfolken”, till Cypern omkring 1200 f.Kr.

− ”Sjöfolken” är ett samlingsbegrepp för ett fenomen som bäst kan betecknas som en omfattande migration från nuvarande Italien över Cypern till Levanten och Egypten – alltså åt motsatt håll jämfört med dagens vågor av flyktingar, säger han.

För mer information:
Peter Fischer, telefon: 0707–534317, e-post: peter@fischerarchaeology.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera